Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2004/05:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Motioner om jakt och viltvård (MJU7)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2003 om jakt och viltvård. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skyddsjakt på initiativ av enskild med och utan tillstånd, beslutsnivån, ersättning för rovdjursangrepp, illegal jakt, fångstredskap samt eftersök av vilt. Andra motioner tar upp frågor om jakt på säl, björn och lo samt åtgärder mot vildsvinsstammen. Även frågor om djurskyddsaspekter på jakt, älgjakt, viltvårdsområden samt småviltsjakt ovanför odlingsgränsen behandlas.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

61 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-01-25
Justering: 2005-02-15
Betänkande publicerat: 2005-02-23
Trycklov: 2005-02-22
Reservationer 31
Betänkande 2004/05:MJU7

Motioner om jakt och viltvård (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2003 om jakt och viltvård. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om skyddsjakt på initiativ av enskild med och utan tillstånd, beslutsnivån, ersättning för rovdjursangrepp, illegal jakt, fångstredskap samt eftersök av vilt. Andra motioner tar upp frågor om jakt på säl, björn och lo samt åtgärder mot vildsvinsstammen. Även frågor om djurskyddsaspekter på jakt, älgjakt, viltvårdsområden samt småviltsjakt ovanför odlingsgränsen behandlas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-03
4

Beslut

Beslut: 2005-03-09
30 förslagspunkter, 27 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Frågor om skyddsjakt som har behandlats tidigare under mandatperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ306 yrkande 1, 2004/05:MJ204 yrkande 1, 2004/05:MJ289 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ305 yrkandena 2 och 4, 2004/05:MJ311 yrkande 2, 2004/05:MJ320, 2004/05:MJ336, 2004/05:MJ352 yrkandena 1 och 3, 2004/05:MJ397 yrkandena 5 och 6, 2004/05:MJ410 yrkande 1, 2004/05:MJ424, 2004/05:MJ482, 2004/05:MJ503 yrkandena 4-7 och 2004/05:N414 yrkande 10.

2. Livskvaliteten i vargtäta områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ306 yrkande 4 och 2004/05:MJ397 yrkande 4.

3. Vissa jaktbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ289 yrkandena 3 och 4.

Reservation 1 (v, mp)

4. Jakt på säl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ433 yrkande 1 och 2004/05:MJ462.

Reservation 2 (m, c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m045010
c01714
fp39009
kd02805
v23006
mp13004
-1000
Totalt20190157

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Varmintkulor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ294 yrkande 2 och 2004/05:MJ344 yrkande 2.

Reservation 3 (m)

6. Jakt på björn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ447 yrkande 8.

Reservation 4 (kd)

7. Ersättning för rovdjursangrepp m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ290 yrkande 2, 2003/04:MJ306 yrkande 3, 2003/04:MJ355 yrkandena 3 och 4, 2003/04:MJ391 yrkande 3, 2003/04:MJ399 yrkandena 42 och 43, 2003/04:MJ412 yrkande 11, 2004/05:MJ305 yrkande 3, 2004/05:MJ364 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ369 yrkande 31, 2004/05:MJ397 yrkande 3 och 2004/05:MJ410 yrkandena 2 och 3.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m104410
c00184
fp04008
kd00285
v24005
mp13004
-1000
Totalt163409056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Rovdjursskador vid fäbodbruk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo202 yrkande 2.

9. Vildsvin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ213, 2003/04:MJ283, 2003/04:MJ321, 2003/04:MJ356, 2004/05:MJ390 yrkandena 1 och 2, 2004/05:MJ475 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:MJ484.

Reservation 9 (kd)

10. Dubbelregistrering vid älgjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ404 yrkande 14, 2003/04:MJ447 yrkande 1, 2004/05:MJ215 och 2004/05:MJ266.

Reservation 10 (m, c)
Reservation 11 (kd)

11. Förvaltning av älgstammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ390 och 2004/05:MJ503 yrkande 2.

12. Småviltsjakt ovanför odlingsgränsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ275, 2003/04:MJ447 yrkande 3, 2004/05:MJ264 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:MJ303.

Reservation 12 (fp)
Reservation 13 (kd)

13. Viltvårdsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ447 yrkande 12, 2004/05:MJ452 och 2004/05:MJ518.

Reservation 14 (m)

14. Viltvårdsavgift

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ476.

15. Viltvårdsavgift för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ250.

Reservation 15 (m)

16. Minskade klövviltsstammar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: om åtgärder för minskade klövviltsstammar.
Därmed avslår riksdagen motion 2004/05:MJ434 yrkande 14.

Reservation 16 (mp)

17. Rörelsehindrades möjligheter att delta i jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ221.

Reservation 17 (m, c, kd)

18. Kvinnors medverkan när det gäller rovdjursfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ289 yrkande 6.

Reservation 18 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m450010
c18004
fp380010
kd26106
v02405
mp01304
-0100
Totalt25139059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Det nationella rovdjursrådet och de regionala rovdjursgrupperna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ369 yrkande 30.

20. Krav på kontinuerliga skjutprov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ350 yrkande 10.

Reservation 19 (v, mp)

21. Jaktgäst vid lodjursjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ447 yrkande 7.

Reservation 20 (kd)

22. Fångstredskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ304 och 2003/04:MJ424 yrkandena 2-4.

Reservation 21 (mp)

23. Eftersök av vilt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ332, 2003/04:MJ447 yrkande 9, 2004/05:MJ352 yrkande 2, 2004/05:MJ422 och 2004/05:MJ523.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (c)

24. Jaktetiska principer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ447 yrkandena 10 och 11 samt 2004/05:MJ350 yrkande 12.

Reservation 25 (kd, mp)
Reservation 26 (v)

25. Djurskyddsaspekter på jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ273 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ302, 2003/04:MJ424 yrkande 1 och 2004/05:MJ310.

Reservation 27 (mp)

26. Utsättning av uppfött vilt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ447 yrkande 4.

Reservation 28 (kd)

27. Vissa fångstmetoder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ314 yrkandena 2 och 3.

28. Åtgärder mot vildgässens skadegörelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ212 och 2003/04:MJ286.

Reservation 29 (c)

29. Jakt på morkulla

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ420.

Reservation 30 (mp)

30. Jakt på svärta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ421.

Reservation 31 (v, mp)