Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2010/11:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 februari 2011

Beslut

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jakt och viltvård. Orsaken är bland annat att riksdagen i flera frågor har delegerat rätten att fatta beslut till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Motionerna handlar bland annat om jakttider, jaktformer, skyddsjakt och fäbodjordbrukare, fjälljakt, skadskjutning och rovdjurscentrum.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2010/11:391 och 2010/11:MJ410. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll reservation 1 under punkt 4 och i övrigt utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-12-16
Justering: 2011-01-20
Betänkande publicerat: 2011-01-28
Trycklov: 2011-01-28
Reservationer 5
bet 2010/11:MJU8

Begränsning av småviltsjakten i den svenska fjällvärlden (MJU8)

Sedan 2007 får alla EU-medborgare fritt delta i småviltsjakten i den svenska fjällvärlden. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över om det går att begränsa utländska jägares tillgång till småviltsjakten i den svenska fjällvärlden, samtidigt som behovet av jaktmöjligheter för jägare bosatta i Sverige tillgodoses.

Förslaget betyder att utskottet säger ja till två motioner av Socialdemokraterna. Förutom Socialdemokraterna stöder också Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet utskottets förslag, medan regeringspartierna motsätter sig det.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 om jakt och viltvård. Orsaken är bland annat att riksdagen i flera frågor har delegerat rätten att fatta beslut till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Motionerna handlar bland annat om jakttider, jaktformer, skyddsjakt och fäbodjordbrukare, fjälljakt, skadskjutning och rovdjurscentrum.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-02-09
4

Beslut

Beslut: 2011-02-09
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 februari 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmän jakt och skyddsjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ279 yrkandena 2-4 och 2010/11:MJ423 yrkandena 1 och 3.

2. Skyddsjakt och fäbodjordbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ292.

3. Åteljakt efter björn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ279 yrkande 1.

4. Fjälljakt

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om fjälljakten.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2010/11:MJ391 och 2010/11:MJ410 samt avslår motion 2010/11:MJ313.

Reservation 1 (M, FP, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M010007
MP22003
FP02004
C02003
SD19001
V15004
KD01702
Totalt156157036

Beslut: Kammaren biföll reservation 1


5. Djurskydd i samband med jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 32.

Reservation 2 (MP, V)

6. Plågsamma jaktformer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ336, 2010/11:MJ356 yrkande 33 och 2010/11:MJ427.

Reservation 3 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S964012
M99017
MP02203
FP20004
C20003
SD18002
V01603
KD17002
Totalt27042136

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Skadskjutning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ356 yrkande 34.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1001011
M100007
MP02203
FP20004
C20003
SD19001
V01603
KD17002
Totalt27639034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Rovdjurscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ400.

Reservation 5 (S)