Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2012/13:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2013

Beslut

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU17)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om jakt och viltvård. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om jaktlagstiftningen, dubbelregistrering vid jakt, ersättning för bland annat viltskador, det allmänna uppdraget, jakttider, jakt på bland annat vildsvin och jakt med lös hund.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-03-26
Justering: 2013-04-16
Betänkande publicerat: 2013-04-17
Trycklov: 2013-04-17
Reservationer 6
bet 2012/13:MJU17

Nej till motioner om jakt och viltvård (MJU17)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om jakt och viltvård. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om jaktlagstiftningen, dubbelregistrering vid jakt, ersättning för bland annat viltskador, det allmänna uppdraget, jakttider, jakt på bland annat vildsvin och jakt med lös hund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-25
4

Beslut

Beslut: 2013-05-02
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jaktlagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ479 yrkande 10.

Reservation 1 (MP)

2. Dubbelregistrering vid jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ462.

3. Regelverket om ersättning för viltskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ479 yrkande 7.

Reservation 2 (S, MP, V)

4. Ersättning för viltskador och förebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ484.

Reservation 3 (MP, V)

5. Det allmänna uppdraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ479 yrkande 9.

Reservation 4 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S104008
M104003
MP02302
FP20004
C19004
SD19001
V01702
KD17002
Totalt28340026

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Jakttider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ458 och 2012/13:MJ476.

7. Jakt på vildsvin m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ233 yrkande 1, 2012/13:MJ296, 2012/13:MJ358, 2012/13:MJ362, 2012/13:MJ426 yrkande 5 och 2012/13:MJ478.

Reservation 5 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M104003
MP23002
FP20004
C19004
SD19001
V17002
KD18001
Totalt220104025

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Jakt med lös hund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ479 yrkande 8.

Reservation 6 (MP)

9. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.