Jämställdhet inom utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UBU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2003

Beslut

Motioner om jämställdhet inom utbildning och forskning (UbU6)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om jämställdhet inom förskolan, skolan, högskolan och forskningen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2003-03-06, 2003-02-06

Motioner om jämställdhet inom utbildning och forskning (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om jämställdhet inom förskolan, skolan, högskolan och forskningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.