Jämställdhet inom utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 2003/04:UBU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 oktober 2004

Beslut

Motioner om jämställdhet inom utbildning och forskning (2003/04:UbU16)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2003 om jämställdhet inom utbildning och forskning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-05-27
Justering: 2004-09-09
Betänkande publicerat: 2004-09-22
Trycklov: 2004-09-22
Reservationer 14
Betänkande 2003/04:UBU16

Motioner om jämställdhet inom utbildning och forskning (2003/04:UbU16)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2003 om jämställdhet inom utbildning och forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-28
4

Beslut

Beslut: 2004-10-28
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställdhet i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub352, 2003/04:Ub371, 2003/04:Ub382 yrkande 1 och 2003/04:Ub438 yrkande 15.

2. Jämställdhet i grundskolan och i gymnasieskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub271 yrkande 16, 2003/04:Ub367 yrkande 22, 2003/04:Ub388 yrkande 19, 2003/04:Ub392 yrkande 22, 2003/04:Ub439 yrkande 5 och 2003/04:A302 yrkande 4.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (kd)
Reservation 3 (c)
Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1050039
m320023
c00166
fp036012
kd00249
v24006
mp00134
-0000
Totalt161365399

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Utformningen av läromedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:A302 yrkande 6.

Reservation 5 (c)

4. Jämställdhetslagens tillämpning i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub271 yrkande 19 och 2003/04:A302 yrkande 3.

Reservation 6 (c, fp, mp)

5. Jämställdhet inom högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub319, 2003/04:Ub390 yrkande 6 och 2003/04:Ub499 yrkande 10.

Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (c)

6. Åtgärder mot diskriminering i högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub414 yrkande 20.

Reservation 9 (fp, mp)

7. Genusperspektiv i medicinska m.fl. utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub350 yrkande 2, 2003/04:Ub354, 2003/04:Ub359 och 2003/04:A302 yrkande 1.

Reservation 10 (fp)

8. Jämställdhet inom forskarutbildningen och i forskarkarriären

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ub390 yrkande 25, 2003/04:Ub509 yrkande 2 och 2003/04:A371 yrkande 25.

Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m310024
c00166
fp103512
kd02409
v24006
mp13004
-0000
Totalt175245199

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Kvinnliga doktoranders utsatthet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ub509 yrkande 5.

Reservation 13 (kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060038
m320023
c16006
fp341112
kd02409
v24006
mp01304
-0000
Totalt21238198

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Genusperspektiv inom medicinsk forskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:So394 yrkande 11, 2003/04:Ub350 yrkandena 1 och 3-5, 2003/04:Ub420, 2003/04:Ub465, 2003/04:Ub509 yrkande 4 och 2003/04:A371 yrkande 4.

Reservation 14 (kd)