Jämställdhet m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2001/02:AU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2002

Beslut

Motioner om jämställdhet (AU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om jämställdhetsfrågor, diskrimineringsfrågor i övrigt och mångfaldsfrågor. Motionerna handlar bl.a. om mål och inriktning för jämställdhetspolitiken, möjligheterna att förena barn och förvärvsarbete, konkurrensutsättning av den offentliga sektorn, jämställdhetslagen, mångfaldsplaner, utvidgning av diskrimineringslagstiftningen, frågan om sammanhållen lagstiftning mot diskriminering och sammanslagning av ombudsmännen samt frågan om forum i diskrimineringsmål. Flera av motionerna avslås med hänvisning till pågående utredningsarbete.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-02-05
Justering: 2002-02-21
Trycklov: 2002-03-01
Reservationer 28
Betänkande 2001/02:AU3

Motioner om jämställdhet (AU3)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om jämställdhetsfrågor, diskrimineringsfrågor i övrigt och mångfaldsfrågor. Motionerna handlar bl.a. om mål och inriktning för jämställdhetspolitiken, möjligheterna att förena barn och förvärvsarbete, konkurrensutsättning av den offentliga sektorn, jämställdhetslagen, mångfaldsplaner, utvidgning av diskrimineringslagstiftningen, frågan om sammanhållen lagstiftning mot diskriminering och sammanslagning av ombudsmännen samt frågan om forum i diskrimineringsmål. Flera av motionerna avslås med hänvisning till pågående utredningsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-03-13
4

Beslut

Beslut: 2002-03-14
35 förslagspunkter, 21 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A719, 2000/01:A806 yrkande 1, 2000/01:A808 yrkande 1, 2000/01:A810 yrkandena 1 och 2, 2000/01:So545 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A209 yrkandena 1, 2 och 4, 2001/02:A228 yrkande 1, 2001/02:A229 yrkandena 1-5, 6 i denna del och 28, 2001/02:A271, 2001/02:A314 yrkande 1, 2001/02:A393 yrkande 1 samt 2001/02:Ub431 yrkande 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m066015
c00126
fp00133
kd003111
v330010
mp13003
-0110
Totalt157675768

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Barn och förvärvsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A803, 2000/01:A806 yrkande 2, 2000/01:A808 yrkande 8, 2000/01:A811 yrkande 6, 2001/02:A201, 2001/02:A211 yrkandena 7 och 19, 2001/02:A246 yrkande 3, 2001/02:A259 yrkande 7, 2001/02:A265 yrkande 1, 2001/02:A366, 2001/02:A392 yrkande 2 samt 2001/02:Sf392 yrkande 16.

Reservation 3 (m)
Reservation 4 (mp)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m006615
c12006
fp11014
kd032010
v330010
mp12004
-0020
Totalt179326969

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Arbetsgivares ekonomiska stöd till föräldraledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A279 och 2001/02:Sf222 yrkande 3.

4. Papparollen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A811 yrkande 4 samt 2001/02:A393 yrkandena 4 och 5.

Reservation 6 (kd)

5. Mansrollen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A808 yrkandena 11 och 37, 2000/01:So450 yrkande 13 samt 2001/02:A393 yrkandena 7-9.

6. Könsroller - kvinnans ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A720, 2000/01:A808 yrkande 35 och 2001/02:A244 yrkande 2.

7. 3 R-metoden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:A808 yrkande 7.

Reservation 7 (mp)

8. Jämställdhetsmärkning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A808 yrkandena 2, 21 och 22, 2000/01:A811 yrkande 7, 2001/02:A211 yrkande 15 samt 2001/02:A324 yrkande 2.

Reservation 8 (kd)

9. Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A806 yrkande 9, 2000/01:A812 yrkande 1, 2001/02:A209 yrkande 3, 2001/02:A211 yrkande 5, 2001/02:A212 yrkande 6, 2001/02:A228 yrkande 7 och 2001/02:So637 yrkande 7.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m066015
c01206
fp01303
kd032010
v330010
mp13003
-0000
Totalt157125067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Uppvärdering av kvinnodominerade yrken i den offentliga sektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A809 yrkande 4, 2000/01:A811 yrkande 5, 2000/01:A812 yrkande 2, 2001/02:A212 yrkande 3, 2001/02:A229 yrkande 14 i denna del och 2001/02:A324 yrkande 1.

Reservation 10 (c, kd)
Reservation 11 (fp)

11. Kvinnligt ledarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A211 yrkande 2 och 2001/02:A229 yrkande 14 i denna del.

Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (fp)

12. Meritvärdering

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A811 yrkande 3 och 2001/02:A211 yrkande 21.

Reservation 14 (kd)

13. Positiv särbehandling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:A808 yrkande 6.

14. Motivering av regeringsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A243 yrkande 3.

15. Ledarskap inom statliga myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:A721.

16. Utredningar, uppdrag till myndigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A812 yrkande 6, 2001/02:A357, 2001/02:A358 och 2001/02:A379.

17. Individuella och marknadsanpassade löner

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:A806 yrkande 10.

Reservation 15 (m)

18. Arbetsvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:So545 yrkande 18, 2001/02:A211 yrkande 13 och 2001/02:A229 yrkande 6 i denna del.

Reservation 16 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m660015
c01206
fp0000
kd320010
v330010
mp11203
-1100
Totalt24438067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Lönediskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A222 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:A303.

20. Utvärdering av jämställdhetslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A806 yrkande 11, 2001/02:A211 yrkande 6 samt 2001/02:A243 yrkandena 1 och 2.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (kd)

21. Tillämpningsområde m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A801, 2000/01:A802 yrkandena 1 och 2 samt 2000/01:So450 yrkande 17.

22. Jämställdhetsplaner

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A804 yrkandena 1 och 2 samt 2000/01:A809 yrkande 3.

Reservation 19 (c, fp)

23. Tillsyn och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A808 yrkandena 3 och 4 samt 2001/02:A205 yrkandena 1 och 2.

24. Lagändringar till skydd för föräldralediga m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:A211 yrkandena 8 och 9, 2001/02:A227 yrkande 1, 2001/02:A367 yrkande 25 i denna del och 2001/02:A392 yrkande 4.

Reservation 20 (c, kd)
Reservation 21 (mp)

25. Mångfaldsplaner m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A717 yrkandena 1 och 2, 2000/01:K397 yrkande 11, 2001/02:A317 yrkandena 5-7, 2001/02:A388 yrkande 7 samt 2001/02:Ju237 yrkande 26.

Reservation 22 (c, fp)

26. Talerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A317 yrkande 4.

Reservation 23 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m660015
c12006
fp13003
kd320010
v0000
mp13003
-2000
Totalt24933067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Rättegångskostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A317 yrkande 8.

28. Informationsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A718, 2001/02:A235 och 2001/02:A329.

29. Åldersdiskriminering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A805, 2000/01:So456 yrkande 11, 2001/02:A204 yrkande 1, 2001/02:A227 yrkandena 2 och 4, 2001/02:A256 yrkandena 1 och 2, 2001/02:A259 yrkande 6, 2001/02:A376 samt 2001/02:So630 yrkande 2.

Reservation 24 (c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m651015
c01206
fp0000
kd032010
v330010
mp11203
-1100
Totalt21171067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

30. Diskrimineringslagstiftning för värnpliktiga och elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju724 yrkande 19, 2001/02:A388 yrkande 6 och 2001/02:L371 yrkande 37.

31. Diskrimineringslagstiftning för transpersoner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ju724 yrkande 6, 2000/01:L441 yrkande 4, 2001/02:A388 yrkande 1 samt 2001/02:L371 yrkandena 12 och 13.

32. Förebyggande av trakasserier på grund av sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:L459 yrkande 13 och 2001/02:L367 yrkande 11.

33. Sanktionssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:A231.

34. Sammanhållen lagstiftning mot diskriminering m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:L459 yrkande 12, 2001/02:A367 yrkande 25 i denna del, 2001/02:A388 yrkande 8, 2001/02:L367 yrkande 10 och 2001/02:Sf399 yrkande 35.

Reservation 25 (kd)

35. Forum i diskrimineringsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:A807, 2000/01:A808 yrkandena 9 och 10, 2001/02:A229 yrkandena 7 och 8, 2001/02:A241, 2001/02:A259 yrkande 8, 2001/02:A265 yrkande 2, 2001/02:A349 yrkande 6 samt 2001/02:A350.

Reservation 26 (m)
Reservation 27 (c)
Reservation 28 (fp)