Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets bet 2019/20:AU7

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 16 januari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

37 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-06
Justering: 2020-03-01
Trycklov: 2020-03-01
bet 2019/20:AU7

Alla beredningar i utskottet

2020-02-06, 2020-01-16
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer