Jämställdhet och genusfrågor

Försvarsutskottets bet 2012/13:FöU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 september 2013

Beslut

Nej till motioner om jämställdhet och genusfrågor inom försvaret (FöU14)

Riksdagen sa nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2011 och 2012 om jämställdhet och genusperspektiv inom Försvarsmakten. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp.

Motionerna handlar om rekrytering av kvinnor till tjänster som officerare, soldater eller sjömän och andelen kvinnor som rekryteras för att tjänstgöra internationellt. Motionerna handlar också om genusperspektiv vid internationella insatser, jämställdhetsarbete, diskrimineringslagen och trakasserier på grund av kön.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-05-21
Justering: 2013-05-30
Betänkande publicerat: 2013-06-13
Trycklov: 2013-06-13
Reservationer 5
bet 2012/13:FöU14

Nej till motioner om jämställdhet och genusfrågor inom försvaret (FöU14)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2011 och 2012 om jämställdhet och genusperspektiv inom Försvarsmakten. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp.

Motionerna handlar om rekrytering av kvinnor till tjänster som officerare, soldater eller sjömän och andelen kvinnor som rekryteras för att tjänstgöra internationellt. Motionerna handlar också om genusperspektiv vid internationella insatser, jämställdhetsarbete, diskrimineringslagen och trakasserier på grund av kön.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-09-19
4

Beslut

Beslut: 2013-09-19
5 förslagspunkter, 1 acklamation, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 september 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Andelen kvinnor som tjänstgör som officerare, soldater och sjömän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U236 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 4,
2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 3,
2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 5,
2011/12:Fö231 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 4,
2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 5 och
2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M970010
MP02005
FP18006
C80015
SD18002
V01603
KD17002
Totalt24536068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Diskrimineringslagens tillämpning och rekryteringen av kvinnor till försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S870025
M970010
MP20005
FP17007
C80015
SD01802
V16003
KD17002
Totalt26218069

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbetet för ökad jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:Fö209 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 6,
2011/12:Fö218 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 1,
2012/13:Fö204 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkande 6 och
2012/13:Fö254 av Peter Hultqvist m.fl. (S).

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S087025
M970010
MP20005
FP18006
C80015
SD17102
V01603
KD17002
Totalt177104068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Genusperspektiv på internationella insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U245 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkandena 17-19,
2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 19,
2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 16,
2012/13:U207 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) yrkandena 17 och 19,
2012/13:U248 av Eva Flyborg (FP) yrkandena 7 och 8,
2012/13:Fö261 av Peter Hultqvist m.fl. (S) yrkande 4 och
2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S087025
M970010
MP02005
FP18006
C80015
SD18002
V01603
KD17002
Totalt158123068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Trakasserier på grund av kön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:U236 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 5 och
2012/13:Fö264 av Peter Rådberg m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 5 (MP)