Jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets bet 2013/14:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 mars 2014

Beslut

Det behövs långsiktiga och hållbara strukturer för arbete mot hedersrelaterat våld (AU4)

Regeringen bör komma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Riksdagen konstaterar att sådana strukturer saknas i dag. I stor utsträckning ges insatser till utsatta människor fortfarande utifrån tillfälliga lösningar. Kunskapsnivån och beredskapen att hjälpa är ojämn i landet vilket leder till att många inte får den hjälp de är i behov av och har rätt till. Utskottet menar att det måste vara en prioriterad uppgift att se till att långsiktiga och hållbara strukturer byggs upp i hela landet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om jämställdhet från allmänna motionstiden 2013.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen bör komma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bifall till motion 2013/14:So249 yrkande 9. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-02-20
Betänkande publicerat: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-24
Reservationer 14
bet 2013/14:AU4

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06

Behövs långsiktiga och hållbara strukturer för arbete mot hedersrelaterat våld (AU4)

Regeringen bör komma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet.

Utskottet konstaterar att sådana strukturer saknas i dag. I stor utsträckning ges insatser till utsatta människor fortfarande utifrån tillfälliga lösningar. Kunskapsnivån och beredskapen att hjälpa är ojämn i landet vilket leder till att många inte får den hjälp de är i behov av och har rätt till. Utskottet menar att det måste vara en prioriterad uppgift att se till att långsiktiga och hållbara strukturer byggs upp i hela landet.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner om jämställdhet från allmänna motionstiden 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-05
4

Beslut

Beslut: 2014-03-05
15 förslagspunkter, 11 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 5 mars 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En jämställd arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A203, 2013/14:A218, 2013/14:A288 yrkande 2, 2013/14:A388 yrkande 3 och 2013/14:A405 yrkande 11.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M98009
MP23011
FP20004
C19004
SD01802
V00172
KD16003
Totalt1761811243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Jämställda löner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A279 yrkande 1 och 2013/14:A292 yrkande 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S193018
M98009
MP02401
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD16003
Totalt172134043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Medlingsinstitutet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A212 yrkande 1, 2013/14:A279 yrkandena 2 och 3 samt 2013/14:A292 yrkande 3.

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M970010
MP00241
FP20004
C19004
SD18002
V01702
KD16003
Totalt264172444

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A212 yrkande 2 och 2013/14:A405 yrkande 10.

Reservation 6 (SD)

5. Jämställdhetsplaner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:A288 yrkande 7.

Reservation 7 (S, MP)

6. Jämställdhetsintegrering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A228 och 2013/14:A288 yrkande 3.

Reservation 8 (S, MP)

7. Nationell resurs för jämställdhetsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:A288 yrkande 6.

Reservation 9 (S)

8. Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör komma med konkreta förslag till långsiktiga och hållbara strukturer för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 9 och
avslår motionerna
2013/14:A267 av Stefan Svanström (KD) och
2013/14:A391 av Henrik Ripa (M).

Reservation 10 (M, FP, C, KD)

9. Övriga förslag om hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:A297.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M98009
MP24001
FP20004
C19004
SD01802
V17002
KD16003
Totalt28818043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Våld mot utsatta grupper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:So249 yrkande 10 och 2013/14:A290.

Reservation 12 (V)

11. Stöd till unga som lämnat sina familjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So249 yrkande 12.

Reservation 13 (MP, SD, V)

12. Nationella riktlinjer mot tvångsäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:So249 yrkande 13.

13. Våld inom socialt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:A367 yrkandena 1 och 2.

14. Avveckling av positiv särbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2013/14:A405 yrkande 2.

Reservation 14 (SD)

15. Övriga förslag om jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A328 och 2013/14:A341.