Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 1999

Beslut

Motioner om jämställdhet inom utbildningsväsendet (UbU6)

Riksdagen avslog främst motioner från allmänna motionstiden 1998 om jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet, från förskola och skola till högre utbildning och forskning. Motionerna avslogs med hänvisning dels till att jämställdhetsarbetet lyfts fram i lagar, förordningar och läroplaner under senare år genom skärpta skrivningar, dels till pågående utrednings- och utvecklingsarbete.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1999-03-11
Betänkande 1998/99:UbU6

Motioner om jämställdhet inom utbildningsväsendet (UbU6)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår främst motioner från allmänna motionstiden 1998 om jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet, från förskola och skola till högre utbildning och forskning. Motionerna bör avslås med hänvisning dels till att jämställdhetsarbetet lyfts fram i lagar, förordningar och läroplaner under senare år genom skärpta skrivningar, dels till pågående utrednings- och utvecklingsarbete.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-03-25
4

Beslut

Beslut: 1999-03-26

Protokoll med beslut