Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-03-24, 1994-03-29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.