Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-03-29
Justering: 1994-04-14
Betänkande 1993/94:AU17

Alla beredningar i utskottet

1994-03-29, 1994-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-04
4

Beslut

Beslut: 1994-05-04

Protokoll med beslut