Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2012

Beslut

Våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet har granskat regeringens redogörelse för jämställdhetspolitikens inriktning under perioden 2011-2014. Riksdagen beslutade 2006 att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De nya insatserna ska dels fullfölja det reformarbete som startade under föregående mandatperiod, dels säkerställa hållbarheten i de åtgärder som redan genomförts. De områden som har högst prioritet är att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Fortsatta insatser för en jämställd arbetsmarknad och jämställdhet i skolan är andra prioriterade områden.

Utskottet välkomnar den fortsatta ambitiösa satsningen från regeringen. Det finns stora brister i jämställdheten mellan kvinnor och män, konstaterar man. Mycket arbete återstår till exempel när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet samt att kunna kombinera arbete och familjeliv. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att våld och andra övergrepp mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan i dag. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-02-02
Justering: 2012-02-23
Betänkande publicerat: 2012-03-06
Trycklov: 2012-03-05
Reservationer 12
Betänkande 2011/12:AU6

Alla beredningar i utskottet

2012-02-02

Våld mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan (AU6)

Arbetsmarknadsutskottet har granskat regeringens redogörelse för jämställdhetspolitikens inriktning under perioden 2011-2014. Riksdagen beslutade 2006 att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De nya insatserna ska dels fullfölja det reformarbete som startade under föregående mandatperiod, dels säkerställa hållbarheten i de åtgärder som redan genomförts. De områden som har högst prioritet är att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Fortsatta insatser för en jämställd arbetsmarknad och jämställdhet i skolan är andra prioriterade områden.

Utskottet välkomnar den fortsatta ambitiösa satsningen från regeringen. Det finns stora brister i jämställdheten mellan kvinnor och män, konstaterar man. Mycket arbete återstår till exempel när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet samt att kunna kombinera arbete och familjeliv. Utskottet instämmer i regeringens bedömning att våld och andra övergrepp mot kvinnor är den mest akuta jämställdhetsfrågan i dag. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-14
4

Beslut

Beslut: 2012-03-14
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Jämställdhetspolitiska mål, utgångspunkter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkandena 1, 2 och 4 i denna del och
2011/12:A303 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M100007
MP20005
FP18006
C18005
SD01702
V18001
KD16003
-0010
Totalt28717144

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Jämställd arbetsmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:A1 yrkande 1.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M99107
MP02005
FP18006
C18005
SD17002
V01801
KD16003
-0010
Totalt168135145

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Jämställd arbetsmarknad m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkandena 2 och 3, 2011/12:A322 yrkandena 2-4, 2011/12:A367 yrkande 3 och 2011/12:A378 yrkande 1.

Reservation 3 (S, SD, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M99017
MP20005
FP18006
C18005
SD01702
V00181
KD15013
-0010
Totalt1701711844

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkande 5 och 2011/12:A274 yrkande 4.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M100007
MP02005
FP18006
C18005
SD17002
V01801
KD16003
-1000
Totalt170135044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kvotering i bolagsstyrelser m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A1 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 4,
2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström (SD) yrkande 4 i denna del,
2011/12:A211 av Eva Flyborg (FP),
2011/12:A296 av Anne Marie Brodén (M) och
2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 6 (S, MP, V)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M100007
MP00205
FP18006
C18005
SD01702
V21151
KD16003
-0010
Totalt1541813344

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Jämställt föräldraansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkandena 7-10 och 2011/12:A2 yrkande 4.

Reservation 8 (S, MP)
Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009616
M99008
MP00205
FP18006
C18005
SD01702
V00181
KD16003
-0100
Totalt1511813446

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Våld och hot m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:A1 yrkandena 12-14 och 2011/12:A2 yrkandena 3 och 5.

Reservation 10 (S, MP)
Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009715
M100007
MP00205
FP18006
C17006
SD01702
V00181
KD16003
-0010
Totalt1511713645

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Övriga frågor om jämställdhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A1 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 6, 11, 15 och 16.

Reservation 12 (S, MP)

9. Särskild jämställdhetsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A290 av Louise Malmström och Matilda Ernkrans (båda S).

10. Skrivelse 2011/12:3

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:3 till handlingarna.