Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets bet 2010/11:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2011

Beslut

Nej till motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU13)

Riksdagen sa nej till 30 motioner från allmänna motionstiden 2010 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor. Skälen är bland annat ny lagstiftning och att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Ett annat skäl är att riksdagen tidigare under riksmötet tagit ställning i frågan. Motionerna handlar bland annat om järnvägspolitik, kollektivtrafik, färdtjänst, tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade samt Gotlandstrafiken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-02-17
Justering: 2011-03-15
Betänkande publicerat: 2011-03-23
Trycklov: 2011-03-22
Reservationer 17
bet 2010/11:TU13

Nej till motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 30 motioner från allmänna motionstiden 2010 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor. Skälen är bland annat ny lagstiftning på området och att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Ett annat skäl är att riksdagen tidigare under riksmötet tagit ställning i frågan. Motionerna handlar bland annat om järnvägspolitik, kollektivtrafik, färdtjänst, tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade samt Gotlandstrafiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-07
4

Beslut

Beslut: 2011-04-13
19 förslagspunkter, 10 acklamationer, 9 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna utgångspunkter för järnvägstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 2 och 7,
2010/11:T272 av Sven-Erik Österberg (S) yrkandena 1-5,
2010/11:T276 av Per Svedberg m.fl. (S),
2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7 samt
2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Järnvägstrafikens reglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 1 och 3 samt
2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 8.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S911020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt25837054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Järnvägens kapacitet och robusthet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,
2010/11:T272 av Sven-Erik Österberg (S) yrkande 6,
2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 1-3,
2010/11:T386 av Fredrik Lundh Sammeli (S),
2010/11:T465 av Tommy Waidelich m.fl. (S) och
2010/11:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Banunderhållets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T272 av Sven-Erik Österberg (S) yrkandena 7 och 8 samt
2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Järnvägsstationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 4 och
2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 10.

Reservation 5 (MP, V)

6. Banavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T281 av Siv Holma m.fl. (V) och
2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 6 (MP, V)

7. Resenärsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 6 och
2010/11:T247 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 7 (V)

8. Europeisk samordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T409 av Penilla Gunther (KD) yrkande 5 och
2010/11:T460 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S).

Reservation 8 (S)

9. Säkerhetsbälte på tåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T420 av Hillevi Larsson (S).

10. Tåglägen och tåguppehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T499 av Johan Andersson m.fl. (S) och
2010/11:T500 av Johan Andersson (S).

Reservation 9 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Upprustning av lågtrafikerade banor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T524 av Annika Lillemets (MP) yrkande 3.

Reservation 10 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S902020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt25738054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Allmänna utgångspunkter för kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:C311 av Irene Oskarsson (KD) yrkande 9,
2010/11:T290 av Phia Andersson m.fl. (S) och
2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Kollektivtrafikens organisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. (V) yrkandena 10 och 11.

Reservation 12 (V)

14. Investeringar i kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 12 och
2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 13 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Otrygga miljöer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 14 (S, MP, V)

16. Kollektivtrafik och cykel som norm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 15 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S920020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt25936054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:T246 av Penilla Gunther (KD).

18. Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T202 av Johan Linander och Per Lodenius (båda C),
2010/11:T203 av Anders Andersson (KD),
2010/11:T317 av Billy Gustafsson (S),
2010/11:T416 av Lars Beckman (M),
2010/11:T463 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (båda S) och
2010/11:T468 av Marie Nordén och Maria Stenberg (båda S).

Reservation 16 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S092020
M910016
MP02104
FP20004
C19004
SD20000
V01504
KD17002
Totalt167128054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T286 av Christer Engelhardt (S),
2010/11:T287 av Christer Engelhardt (S),
2010/11:T288 av Christer Engelhardt (S),
2010/11:T293 av Gustaf Hoffstedt (M) och
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 29.

Reservation 17 (S, MP)