Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2018

Beslut

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU6)

Riskdagen sa nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS och olika kollektivtrafikfrågor. Att riksdagen sa nej till förslagen beror främst på grund av att arbete redan gjorts på området och att beredningsarbete i andra fall pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2017-12-07, 2018-02-06

Nej till motioner om järnväg och kollektivtrafik (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, det EU-gemensamma signalsystemet ERTMS och olika kollektivtrafikfrågor. Utskottet tycker att riksdagen kan säga nej till förslagen, främst på grund av att arbete redan gjorts på området och att beredningsarbete i andra fall pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.