Järnvägsfrågor

Trafikutskottets bet 2007/08:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2008

Beslut

Nej till motioner om järnvägsfrågor (TU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om järnvägsfrågor. Skälet är bland annat att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om järnvägspolitik och järnvägsmarknadens utveckling samt frågor om bland annat trafiksäkerhet och utbildning inom järnvägsområdet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-03-25
Justering: 2008-04-08
Betänkande publicerat: 2008-04-15
Trycklov: 2008-04-15
Reservationer 7
bet 2007/08:TU11

Alla beredningar i utskottet

2008-03-25, 2008-03-13

Nej till motioner om järnvägsfrågor (TU11)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om järnvägsfrågor. Skälet är bland annat att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om järnvägspolitik och järnvägsmarknadens utveckling samt frågor om bland annat trafiksäkerhet och utbildning inom järnvägsområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-24
4

Beslut

Beslut: 2008-05-07
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 maj 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utvecklingsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T378 av Roland Bäckman (s),
2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkande 9,
2007/08:T463 av Alf Eriksson (s) och
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 4.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m830014
c24005
fp24004
kd20004
v01705
mp01405
Totalt151144054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Trafikeringsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T214 av Lennart Pettersson (c),
2007/08:T324 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) yrkande 2,
2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4,
2007/08:T352 av Hans Backman och Cecilia Wikström i Uppsala (båda fp),
2007/08:T504 av Karin Nilsson (c) och
2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1111117
m830014
c24005
fp23005
kd20004
v00175
mp01405
Totalt261151855

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Avregleringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (v)

4. Samordningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:T329 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 5 och 6 samt
2007/08:T417 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 10 och 12.

Reservation 5 (s)
Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m830014
c23006
fp24004
kd20004
v00175
mp13015
Totalt1631121856

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Säkerhetsbälte på tåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T203 av Hillevi Larsson (s).

6. Säkerhetsutbildning inom järnvägstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T480 av Lars Lilja (s).

Reservation 7 (s)

7. Utbildning av lokförare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T424 av Åsa Lindestam (s).

8. Prisfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:T522 av Ulf Nilsson och Christer Nylander (båda fp) yrkande 4.