Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 maj 2007

Beslut

EU:s andra järnvägspaket (TU12)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om att införliva EU:s så kallade andra järnvägspaket i svensk lag. I järnvägspaketet ingår tre EU-direktiv som handlar om järnvägssäkerhet och olycksutredningar, driftskompatibilitet och utvecklingen av EU:s järnvägar. EU vill med paketet driva på arbetet med att utjämna de stora skillnader som finns mellan de europeiska järnvägssystemens tekniska utformning. När det gäller svensk järnvägspolitik vill riksdagen bland annat framhålla att det långsiktiga målet för persontrafiken bör vara en avreglerad marknad. Riksdagen ser därför positivt på den utveckling som skett de senaste åren med fler operatörer i den upphandlade trafiken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-04-24
Justering: 2007-05-08
Betänkande publicerat: 2007-05-11
Trycklov: 2007-05-11
Reservationer 4
Betänkande 2006/07:TU12

Alla beredningar i utskottet

2007-04-24, 2007-04-10

EU:s andra järnvägspaket (TU12)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införliva EU:s så kallade andra järnvägspaket i svensk lag. I järnvägspaketet ingår tre EU-direktiv som handlar om järnvägssäkerhet och olycksutredningar, driftskompatibilitet och utvecklingen av EU:s järnvägar. EU vill med paketet driva på arbetet med att utjämna de stora skillnader som finns mellan de europeiska järnvägssystemens tekniska utformning. När det gäller svensk järnvägspolitik vill utskottet bland annat framhålla att det långsiktiga målet för persontrafiken bör vara en avreglerad marknad. Utskottet ser därför positivt på den utveckling som skett de senaste åren med fler operatörer i den upphandlade trafiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-05-24
4

Beslut

Beslut: 2007-05-24
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 maj 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Konkurrens- och marknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T211 av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) yrkande 2,
2006/07:T220 av Kenneth Johansson och Jörgen Johansson (båda c) yrkande 2,
2006/07:T291 av Hans Backman och Cecilia Wikström i Uppsala (båda fp),
2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 10 och 12,
2006/07:T303 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 1, 2, 4 och 5,
2006/07:T320 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp) yrkande 1,
2006/07:T335 av Camilla Lindberg (fp) yrkande 1 och
2006/07:T367 av Walburga Habsburg Douglas och Peder Wachtmeister (båda m).

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s971032
m830014
c20009
fp20008
kd18006
v01804
mp18001
Totalt25619074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Utvecklad godstrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 7 och 9 samt
2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. (s).

3. Säkerhetsbälte på tåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T319 av Hillevi Larsson (s).

4. Banunderhåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 6 och
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 22.

Reservation 2 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990031
m830014
c20009
fp20008
kd18006
v01804
mp01801
Totalt24036073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Undersökning av olyckor enligt järnvägssäkerhetsdirektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1 och
2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar (båda s) i denna del.

Reservation 3 (v)

6. Trafikeringsrätt och tillhandahållande av tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 2 och
2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar (båda s) i denna del.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m830014
c20009
fp20008
kd18006
v01804
mp01801
Totalt141137071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juli 2007,
b) lag om ändring i lagen (2004:518) om ändring i järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juli 2007,
c) lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 juli 2007.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:45 punkterna 2-4.