Jordbruk, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2002

Beslut

EU:s framtida jordbrukspolitik bör beredas på nationell nivå (MJU15)

Riksdagen gjorde, på initiativ från miljö- och jordbruksutskottet, ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare gjordes, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att regeringen i samband med det fortsatta arbetet med den framtida jordbrukspolitiken bör pröva möjligheterna att få till stånd en mer ändamålsenlig stödområdesindelning i Jämtlands län. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om jordbruk.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

88 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-03-14
Justering: 2002-04-18
Trycklov: 2002-05-03
Reservationer 62
Betänkande 2001/02:MJU15

Alla beredningar i utskottet

2002-03-14, 2002-03-12

EU:s framtida jordbrukspolitik bör beredas på nationell nivå (MJU15)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår, på eget initiativ, att riksdagen gör ett tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att utarbeta en svensk strategi för reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Vidare föreslås, med anledning av motionsförslag, ett tillkännagivande om att regeringen i samband med det fortsatta arbetet med den framtida jordbrukspolitiken bör pröva möjligheterna att få till stånd en mer ändamålsenlig stödområdesindelning i Jämtlands län. Riksdagen föreslås också avslå motioner från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om jordbruk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-17
4

Beslut

Beslut: 2002-05-22
54 förslagspunkter, 26 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Internationella riktlinjer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ218 yrkandena 2, 5 och 7 samt 2001/02:MJ527 yrkande 3.

Reservation 1 (v, mp)

2. Handel med tredje land m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ515 yrkandena 3 och 5.

Reservation 2 (mp)

3. Svensk hållning i WTO-förhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ520 yrkande 15.

4. Jämställdhetsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ218 yrkande 6. Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken

5. Parlamentarisk kommitté

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om parlamentarisk kommitté.

6. Den gemensamma jordbrukspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ218 yrkande 4, 2000/01:MJ234 yrkande 6, 2000/01:MJ237 yrkande 2, 2000/01:MJ257 yrkande 1, 2000/01:K398 yrkande 24, 2000/01:U206 yrkande 37, 2000/01:U513 yrkande 17, 2000/01:N328 yrkande 1, 2001/02:MJ336 yrkandena 2 och 3, 2001/02:MJ338 yrkandena 27 och 28, 2001/02:MJ343 yrkande 1, 2001/02:MJ500, 2001/02:MJ526 yrkande 1, 2001/02:MJ527 yrkandena 5 8, 2001/02:K426 yrkandena 23 och 28, 2001/02:K428 yrkande 10, 2001/02:So624 yrkande 3 samt 2001/02:N266 yrkande 2.

Reservation 3 (mp)
Reservation 4 (m)
Reservation 5 (c)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m064017
c00171
fp01141
kd00393
v20347
mp00160
-0101
Totalt1196612044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. EU:s jordbrukspolitik i förhållande till andra WTO-parter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ338 yrkande 30.

Reservation 9 (c)

8. Den gemensamma jordbrukspolitiken och den nationella nivån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:U511 yrkande 11.

Reservation 10 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m640017
c17001
fp15001
kd39003
v28087
mp01600
-1001
Totalt28116844

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Miljöfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ257 yrkande 8, 2000/01:U511 yrkande 10, 2001/02:MJ375 yrkande 2, 2001/02:MJ515 yrkande 1, 2001/02:MJ518 yrkande 4, 2001/02:MJ526 yrkande 13, 2001/02:MJ527 yrkande 9 samt 2001/02:U301 yrkande 38.

Reservation 11 (v)
Reservation 12 (mp)
Reservation 13 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1170014
m640017
c17001
fp01501
kd38013
v20347
mp10150
-1001
Totalt240155044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Jordbrukspolitiken och östutvidgningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ256 yrkande 1 och 2001/02: MJ338 yrkande 29.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (c)

11. Stöd till tobaksodling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ222 yrkandena 1 och 2, 2000/01:MJ711 yrkande 17 samt 2001/02:So624 yrkande 2.

Reservation 16 (c)

12. Den nationella jordbrukspolitikens inriktning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ233 yrkande 1, 2000/01:MJ237 yrkande 1, 2000/01:MJ243 yrkande 1, 2000/01:MJ256 yrkande 2, 2000/01:N326 yrkande 8, 2001/02:MJ289 yrkandena 2 och 3, 2001/02:MJ329, 2001/02:MJ336 yrkande 1, 2001/02:MJ338 yrkandena 1, 2 och 32, 2001/02:MJ343 yrkandena 2 och 9, 2001/02:MJ388, 2001/02:MJ518 yrkande 3, 2001/02:MJ520 yrkande 1 samt 2001/02: N265 yrkande 11.

Reservation 17 (m)
Reservation 18 (kd)
Reservation 19 (c)
Reservation 20 (mp)

13. Lantbrukarkårens kunskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ205.

14. Generationsväxling i jordbruket

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ258 yrkande 2 och 2000/01: MJ259 yrkande 2.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

15. Forskningsfrågor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ207 och 2000/01:MJ248 yrkande 1.

Reservation 22 (m)

16. Konsekvensutredning, prognosområde, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ237 yrkandena 3 och 4, 2000/01:MJ243 yrkande 2, 2000/01:MJ257 yrkande 9, 2001/02:MJ336 yrkande 4, 2001/02:MJ520 yrkande 2 samt 2001/02:K321 yrkande 3.

Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (fp)

17. Jordbrukets konkurrensvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ204, 2000/01:MJ208, 2000/01:MJ216, 2000/01:MJ233 yrkandena 2 4, 2000/01:MJ237 yrkande 5, 2000/01:MJ256 yrkande 3, 2000/01:MJ257 yrkande 11, 2000/01:N263 yrkande 9, 2001/02:MJ330, 2001/02:MJ338 yrkande 3, 2001/02:MJ520 yrkande 4, 2001/02:MJ526 yrkandena 12 och 15 samt 2001/02:Sk288 yrkande 18.

Reservation 25 (m)
Reservation 26 (kd)
Reservation 27 (c)
Reservation 28 (fp)

18. Återföring av miljöavgifter i jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ520 yrkande 5.

19. Social dimension i lantbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ233 yrkande 16.

20. Exportfrämjande åtgärder

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ338 yrkande 5.

Reservation 29 (c)

21. Arbetstillfällen på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N265 yrkande 12.

22. Regler för arealuttag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ219.

Reservation 30 (m)

23. Oljeväxtproduktion

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ233 yrkande 26, 2000/01: MJ250 och 2001/02:MJ470.

Reservation 31 (m, c, fp, kd)

24. Svensk svinavel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ511 yrkande 2.

Reservation 32 (mp)

25. Stöd till produktion av slaktsvin m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ511 yrkande 3 och 2001/02: MJ515 yrkande 15.

Reservation 33 (mp)

26. Nationellt stöd för får- och lammproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ482.

27. Hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ230, 2000/01:MJ242, 2000/01:MJ744, 2001/02:MJ338 yrkande 24 och 2001/02:MJ524 yrkande 1.

Reservation 34 (c, kd)
Reservation 35 (mp)

28. Stödområdesindelning, södra Dalarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ203.

29. Stödområdesindelning, Jämtland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om stödområdesindelning i Jämtlands län. Därmed bifaller riksdagen motion 2000/01:MJ255.

30. REKO-stöd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ226, 2000/01:MJ256 yrkande 12 och 2001/02:MJ365.

Reservation 36 (m, c, kd)

31. Jordbruket i norra Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ256 yrkande 14, 2000/01: MJ258 yrkande 1, 2000/01:MJ259 yrkande 1, 2001/02:MJ240, 2001/02:MJ379, 2001/02:MJ385 och 2001/02:MJ421 yrkande 1.

Reservation 37 (m)
Reservation 38 (kd)
Reservation 39 (c)

32. Stöd till det fjällnära jordbruket

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ235 yrkande 3 och 2001/02: N255 yrkande 2.

Reservation 40 (kd)

33. Nationell ersättning till jordbruket i norra Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ239, 2001/02:MJ258 och 2001/02:MJ338 yrkande 10.

Reservation 41 (m)
Reservation 42 (c)

34. Transportersättning till jordbruket i norra Sverige

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N255 yrkande 1.

Reservation 43 (kd)

35. Bärodling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ249, 2001/02:MJ383 och 2001/02:MJ477.

Reservation 44 (m)

36. Skärgårdslantbruket

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ512 yrkande 2 och 2001/02: MJ220 yrkande 13.

Reservation 45 (c)

37. Lokal livsmedelsproduktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ259 yrkande 7, 2001/02:MJ220 yrkande 14, 2001/02:MJ456 och 2001/02:MJ518 yrkande 21.

Reservation 46 (c, kd)
Reservation 47 (mp)

38. Miljöstödens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ256 och 2001/02:MJ338 yrkande 26.

39. Fäbodkultur

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ201 och 2001/02:MJ237 yrkandena 1 och 2.

Reservation 48 (m, c)

40. Stöd för biologisk mångfald

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ234 yrkande 3.

41. Stöd för hävd av ängs- och hagmarker m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ234 yrkande 7 och 2001/02: MJ375 yrkande 5.

Reservation 49 (v)

42. Ekologisk odling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ234 yrkande 4, 2000/01:MJ243 yrkande 13, 2000/01:MJ256 yrkande 10, 2000/01:N383 yrkandena 17 och 18, 2001/02:MJ422 yrkande 6, 2001/02:MJ466 yrkande 6, 2001/02:MJ490, 2001/02:MJ515 yrkandena 16, 17 och 21, 2001/02: MJ520 yrkande 16 samt 2001/02:N364 yrkande 9.

Reservation 50 (m)
Reservation 51 (v, mp)
Reservation 52 (kd)

43. Avveckling av bekämpningsmedel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ422 yrkande 5.

Reservation 53 (v)

44. Mål för bekämpningsmedel m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ842 yrkandena 1 och 2.

Reservation 54 (mp)

45. Skyddszoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ212.

46. Konstgödsel

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ515 yrkande 7.

Reservation 55 (mp)

47. Genmodifierade grödor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ233 yrkande 12.

Reservation 56 (c)

48. Beteskrav

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ338 yrkande 11.

Reservation 57 (m, c, kd)

49. Jordbruksadministration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ233 yrkande 13, 2000/01: MJ259 yrkandena 4 6, 2001/02:MJ338 yrkande 4, 2001/02:MJ421 yrkande 4, 2001/02:MJ520 yrkandena 11 och 12 samt 2001/02:MJ526 yrkande 2.

Reservation 58 (kd)
Reservation 59 (c)
Reservation 60 (fp)

50. Samrådsorgan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ515 yrkande 18.

51. Medelsramar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ239 och 2001/02:MJ520 yrkande 6.

Reservation 61 (kd)

52. Hampodling

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ245.

Reservation 62 (mp)

53. Katastrofersättning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ243 yrkande 9, 2001/02:MJ222 och 2001/02:MJ338 yrkande 21.

54. Informationssatsning om samerna m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår 2001/02:MJ424 yrkande 2 och 2001/02:N307.