Jordbrukspolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU19)

Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om jordbruk och landsbygdens utveckling. Skälet är i vissa fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-28
Justering: 2010-03-02
Betänkande publicerat: 2010-03-10
Trycklov: 2010-03-09
Reservationer 10
bet 2009/10:MJU19

Jordbrukspolitik med mera (MJU19)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om jordbruk och landsbygdens utveckling. Skälet är i vissa fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-18
4

Beslut

Beslut: 2010-03-24
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ225 och 2009/10:MJ432 yrkande 1.

2. Reform av den gemensamma jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ270 yrkandena 1, 3 och 4, 2009/10:MJ371 yrkandena 6 och 8, 2009/10:MJ479 yrkande 12 och 2009/10:N388 yrkande 8.

Reservation 1 (mp)

3. Exportbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ403 yrkande 17.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101028
m770019
c22007
fp21007
kd20004
v01903
mp01405
-1000
Totalt142134073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Jordbrukets miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ282, 2009/10:MJ443 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:MJ479 yrkande 7.

Reservation 3 (s)
Reservation 4 (mp)

5. Animalieproduktion och djurhållning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ435 och 2009/10:MJ479 yrkande 2.

Reservation 5 (s, v, mp)

6. Förbättra konkurrenskraften i jord- och skogsbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ474 yrkande 5 och 2009/10:N388 yrkande 4.

Reservation 6 (s, v, mp)

7. Förbättra miljön och landskapen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ272 yrkandena 1-3, 2009/10:MJ329 yrkande 1, 2009/10:MJ331 och 2009/10:MJ403 yrkande 16.

Reservation 7 (v, mp)

8. Lag om ekologisk produktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ403 yrkande 13 och 2009/10:MJ479 yrkande 5.

Reservation 8 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1101028
m770019
c22007
fp21007
kd20004
v01903
mp01405
-1000
Totalt142134073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Diversifiering och förbättrad livskvalitet på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ258 och 2009/10:MJ301.

10. Forskning om lantbruk och livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ290, 2009/10:MJ403 yrkande 15 och 2009/10:MJ447.

Reservation 9 (v, mp)

11. Forskning om ekologiskt jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:MJ479 yrkande 11.

Reservation 10 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m770019
c22007
fp21007
kd20004
v01903
mp01216
-1000
Totalt141133174

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Jordbrukspolitik m.m. - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.
Därmed avslår riksdagen de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.