Jordbruksutskottets betänkande i anledning av motioner om skydd för djur- och växtliv

JoUs bet 1973:JoU34

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut