Jordbruksutskottets betänkande i anledning av motion om bättre information och rådgivning rörande flyttning från storstadsområden

JoUs bet 1973:JoU35

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut