Jordbruksutskottets betänkande i anledning av motioner angående vattenvård, m. m.

JoUs bet 1973:JoU45

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut