Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU5

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 november 2019

Nästa händelse: Beredning 24 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-24
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Betänkande 2019/20:JuU5

Alla beredningar i utskottet

2019-10-24, 2019-10-10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-12
Debatt i kammaren: 2019-11-13
4

Beslut

Beslut: 2019-11-13