Kärnsäkerhet

JoUs betänkande 1997/98:JoU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 mars 1998

Beslut

Kärnsäkerhet (JoU17)

Riksdagen avslog motioner om kärnsäkerhet och vissa närliggande frågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-01-27
Justering: 1998-02-12
Betänkande 1997/98:JoU17

Alla beredningar i utskottet

1998-01-27

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-11
4

Beslut

Beslut: 1998-03-18

Protokoll med beslut