Kemikaliepolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2017/18:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 mars 2018

Beslut

Nej till motioner om kemikalier (MJU12)

Riksdagen sa nej till 81 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kemikalier. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om miljökrav vid offentlig upphandling, miljösanktionsavgifter och begränsningar av och förbud mot olika farliga ämnen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-25
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-21
Reservationer 15
bet 2017/18:MJU12

Nej till motioner om kemikalier (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 81 motioner från allmänna motionstiden 2017 om kemikalier. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår arbete inom flera av de frågor som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om miljökrav vid offentlig upphandling, miljösanktionsavgifter och begränsningar av och förbud mot olika farliga ämnen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
4

Beslut

Beslut: 2018-03-07
15 förslagspunkter, 12 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 mars 2018

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Miljökrav vid offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1715 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 2 och 3.

2. Hälsorelaterad miljöövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:480 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1.

3. Miljösanktionsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 1 (V)

4. En giftfri miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:929 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 39.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 0 38 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 0 0 15 6
L 17 0 0 2
KD 14 0 0 2
- 0 2 0 3
Totalt 227 40 34 48


5. Begränsning av hormonstörande ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1389 av Åsa Westlund (S) yrkandena 1-3,

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2 i denna del och

2017/18:3772 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2 i denna del.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

6. Förbud mot farliga ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5, 8, 10 och 11.

Reservation 7 (V)

7. Farliga ämnen i byggprodukter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 40, 52 och 53.

Reservation 8 (C)

8. Högfluorerade ämnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 9,

2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 5 och

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 50.

Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 0 19 3
V 0 0 15 6
L 17 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 253 14 34 48


9. Växtskyddsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 17,

2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3516 av Josef Fransson (SD).

Reservation 12 (V)

10. Global ramkonvention för farliga kemikalier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 13 (V)

11. Förbud mot bly i jaktammunition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2334 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 14.

Reservation 14 (V)

12. Innehållsförteckning för textilier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 42.

Reservation 15 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 71 0 0 12
SD 38 0 0 7
MP 24 0 0 1
C 0 19 0 3
V 15 0 0 6
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 2 0 0 3
Totalt 281 19 0 49


13. Substitutionscentrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkande 7.

14. Omvänd bevisföring i kemikalielagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) i denna del.

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.