Klimatpolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om klimatpolitik (MJU5)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat klimatpolitik. Skälet är att det både i Sverige och inom EU redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med en klimatpolitisk proposition under 2008 och med en proposition med uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen under 2009. Motionerna handlar bland annat om Sveriges agerande i det internationella samarbetet mot klimatförändringar och inom EU, utveckling och tillämpning av EU:s system för handel med utsläppsrätter samt nationella åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser bland annat inom jordbrukssektorn. Andra motioner handlar om hur det svenska klimatmålet och övriga nationella miljökvalitetsmål kan utvecklas.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-18
Justering: 2007-02-15
Betänkande publicerat: 2007-03-06
Trycklov: 2007-03-05
Reservationer 17
Betänkande 2006/07:MJU5

Nej till motioner om klimatpolitik (MJU5)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat klimatpolitik. Skälet är att det både i Sverige och inom EU redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med en klimatpolitisk proposition under 2008 och med en proposition med uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen under 2009. Motionerna handlar bland annat om Sveriges agerande i det internationella samarbetet mot klimatförändringar och inom EU, utveckling och tillämpning av EU:s system för handel med utsläppsrätter samt nationella åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser bland annat inom jordbrukssektorn. Andra motioner handlar om hur det svenska klimatmålet och övriga nationella miljökvalitetsmål kan utvecklas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-14
4

Beslut

Beslut: 2007-03-14
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Utveckling av Kyotoprotokollet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T357 yrkande 1, 2006/07:MJ266 yrkande 2 och 2006/07:MJ390 yrkande 32.

Reservation 1 (v)

2. Klimattullar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ391 yrkande 48.

Reservation 2 (v, mp)

3. EU:s system för handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ266 yrkandena 47 och 48.

Reservation 3 (v)

4. Torvens roll i EU:s system för handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ385 och 2006/07:MJ394.

Reservation 4 (s)

5. Reglering av utsläpp av fluorerade växthusgaser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ391 yrkande 12.

Reservation 5 (mp)

6. Åtgärder för att påverka EU:s miljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ382 yrkande 3.

Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m860011
c24005
fp22006
kd20004
v19003
mp01801
Totalt28118050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Tillämpning av EU:s system för handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ391 yrkandena 15 och 49-51.

Reservation 7 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m860011
c24005
fp22006
kd20004
v19003
mp01801
Totalt28118050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Åtgärder inom jordbrukssektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkande 52 och 2006/07:MJ391 yrkandena 39 och 40.

Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

9. Kolsänkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ376.

Reservation 10 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m860011
c24005
fp22006
kd20004
v18103
mp17011
Totalt187109152

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Utveckling och efterlevnad av klimatmålet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ266 yrkande 1, 2006/07:MJ279, 2006/07:MJ348, 2006/07:MJ380 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:MJ391 yrkandena 1-4.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v)
Reservation 13 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0110020
m860011
c24005
fp22006
kd20004
v00193
mp00181
Totalt1521103750

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Uppföljning av klimatmålet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ391 yrkande 5.

Reservation 14 (v, mp)

12. Utveckling och efterlevnad av miljökvalitetsmålen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ373 och 2006/07:MJ390 yrkande 47.

Reservation 15 (v)

13. Nytt miljökvalitetsmål Begränsad miljöpåverkan i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ316 yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100020
m860011
c24005
fp22006
kd20004
v01903
mp18001
Totalt28019050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Utgångspunkter för miljöpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:MJ382 yrkande 1.

Reservation 17 (mp)