Klimatpolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2012/13:MJU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om klimatpolitik (MJU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om klimatpolitik. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om internationella avtal, utsläppsmål för koldioxid, mekanismen för ren utveckling, livsmedelskedjans klimatpåverkan, förnybara drivmedel och luftkvalitet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-02-12
Justering: 2013-03-07
Betänkande publicerat: 2013-03-12
Trycklov: 2013-03-12
Reservationer 32
bet 2012/13:MJU11

Nej till motioner om klimatpolitik (MJU11)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om jordbrukspolitik från allmänna motionstiden 2012. En orsak är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om internationella avtal, utsläppsmål för koldioxid, mekanismen för renutveckling, livsmedelskedjans klimatpåverkan, förnybara drivmedel och luftkvalitet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-20
4

Beslut

Beslut: 2013-03-20
29 förslagspunkter, 24 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Globalt samarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U327 yrkande 7 och 2012/13:MJ424 yrkande 5.

Reservation 1 (S)

2. Den gröna fonden och innovativa finansieringsmekanismer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 7 och
2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Medel för finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4 och
2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 2 och 5.

Reservation 3 (MP, V)

4. Internationell granskning av CDM

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 4 (V)

5. Sänkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ410 av Johnny Skalin (SD) och
2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP, V)
Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109318
M960011
MP00241
FP18006
C19004
SD01901
V00163
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1521913345

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Jämställdhetsperspektivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 7 (V)

7. Skydd av Arktis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 8 (S, V)

8. Restriktioner mot utvinning av fossila bränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 9 (MP, V)

9. EU:s mål för utsläppsminskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 6 och
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3 i denna del.

Reservation 10 (S, MP, V)

10. EU:s färdplan för utsläppsminskningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3 i denna del.

Reservation 11 (S)

11. Handel med utsläppsrätter inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 12 (MP, V)

12. EU:s krav om utsläpp från personbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 24.

Reservation 13 (S)

13. Nordiskt samarbete kring anpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ222 av Ann-Kristine Johansson och Phia Andersson (båda S) yrkande 2.

Reservation 14 (S, V)

14. GDR utgångspunkt för svensk klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 15 (MP, V)

15. Svenska utsläppsmål m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 9 och 11 samt
2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 5 i denna del.

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (MP)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009418
M950012
MP00241
FP18006
C19004
SD19001
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1691611846

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Svenskt klimatpolitiskt ramverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 21,
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 12 och
2012/13:MJ481 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 19 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M960011
MP02401
FP18006
C19004
SD19001
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt170134045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Konsumtionsbaserade utsläpp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 27 och 28.

Reservation 20 (MP, V)

18. Överskott av utsläppsrättigheter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23,
2012/13:MJ334 av Gunilla Nordgren (M) och
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 21 (S, MP, V)

19. Gold Standard på CDM

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 22 (S, MP)

20. Minskad påverkan från köttkonsumtion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 25,
2012/13:MJ374 av Kent Härstedt (S) och
2012/13:MJ404 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 23 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M960011
MP02401
FP18006
C19004
SD19001
V01603
KD18001
PP0000
-0000
Totalt26440045

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Biogasutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 24 (S, V)

22. Regelförenkling vid biogasproduktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ409 av Josef Fransson (SD) yrkandena 3-5.

Reservation 25 (SD)

23. Hållbara biodrivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 2,
2012/13:MJ430 av Josef Fransson (SD) yrkandena 1-3 och
2012/13:MJ449 av Mats Pertoft (MP).

Reservation 26 (V)
Reservation 27 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M960011
MP24001
FP18006
C19004
SD01901
V00154
KD18001
PP0000
-0000
Totalt269191546

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Strategier för renare luft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 1-4.

Reservation 28 (S, V)

25. Strategi för att minska försurning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 29 (S)

26. Aktivare tillsyn av åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T408 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 30 (MP)

27. Regelbunden översyn av åtgärdsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:T408 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 31 (MP, V)

28. Montrealprotokollet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 19.

Reservation 32 (S, V)

29. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.