Klimatpolitik

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2013/14:MJU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2014

Beslut

Klimatpolitiska frågor (MJU20)

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens slutrapport om granskningar inom klimatområdet 2009-2012. Riksrevisionen har granskat om regeringen skapat förutsättningar för effektiva klimatåtgärder, om kostnaderna är rimliga i förhållande till klimatåtgärderna och om regeringen gett en tydlig och samlad bild av åtgärder, kostnader och effekter. Regeringen håller med Riksrevisionen om att avsedda mål och resultat ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om internationell klimatpolitik, EU:s klimat- och energipolitiska ram för perioden 2020-2030, vissa övriga EU-frågor, nationell klimatpolitik, luftkvalitet och vindkraft.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-28
Trycklov: 2014-05-28
Reservationer 28
bet 2013/14:MJU20

Klimatpolitiska frågor (MJU20)

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens slutrapport om granskningar inom klimatområdet 2009-2012. Riksrevisionen har granskat om regeringen skapat förutsättningar för effektiva klimatåtgärder, om kostnaderna är rimliga i förhållande till klimatåtgärderna och om regeringen gett en tydlig och samlad bild av åtgärder, kostnader och effekter. Regeringen håller med Riksrevisionen om att avsedda mål och resultat ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Miljö-och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om internationell klimatpolitik, EU:s klimat- och energipolitiska ram för perioden 2020-2030, vissa övriga EU-frågor, nationell klimatpolitik, luftkvalitet och vindkraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-09
4

Beslut

Beslut: 2014-06-10
26 förslagspunkter, 22 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Internationell klimatpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:MJ491 och 2013/14:MJ493 yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

2. Klimatmål på EU-nivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkandena 1, 3 och 4,
2013/14:MJ428 av Göran Lindell och Anders Åkesson (båda C) i denna del och
2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 5, 7 och 15 i denna del.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP24001
FP20004
C21002
SD01703
V16003
KD18001
Totalt1981710034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. EU:s system för handel med utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4,
2013/14:MJ428 av Göran Lindell och Anders Åkesson (båda C) i denna del och
2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 4 (S, MP, V)

4. Golvpris för utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 5 (MP, V)

5. Sektorsvisa klimatmål inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 6 och 15 i denna del.

Reservation 6 (S, V)

6. Förnybar energi inom EU:s ramverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 9.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M98009
MP24001
FP19005
C21002
SD01703
V16003
KD18001
Totalt29717035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Markanvändning för utsläppsberäkning inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 7.

Reservation 8 (SD)

8. Internationella krediter inom EU:s ramverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 5.

Reservation 9 (SD)

9. Hållbara bränslen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 31 och 32 samt
2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 8.

Reservation 10 (MP, V)
Reservation 11 (SD)

10. Utsläppskrav för bilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 34.

Reservation 12 (MP, V)

11. Nationella klimatmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 4 samt
2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 13 (S)
Reservation 14 (V)

12. Klimatpolitiskt ramverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C330 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (båda MP) yrkande 2,
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:MJ21 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),
2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19 och
2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 16 och 17.

Reservation 15 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M97019
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01603
KD18001
Totalt173141134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Utsläppsminskningar i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 16 (V)

14. Koldioxidläckage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 2.

Reservation 17 (SD)

15. Sveriges intäkter från utsläppshandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3 och
2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12.

Reservation 18 (V)

16. Överskott av utsläppsrätter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ22 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 och
2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 21.

Reservation 19 (S, MP, V)

17. Rapportering av måluppfyllelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 12.

18. Konsumtionsbaserad statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ468 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24 och
2013/14:MJ493 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 20 (S)
Reservation 21 (MP, V)

19. Nationell klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 10 och
2013/14:MJ242 av Ann-Kristine Johansson och Phia Andersson (båda S) yrkande 2.

Reservation 22 (S, MP)
Reservation 23 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M98009
MP00241
FP20004
C21002
SD01703
V30133
KD18001
Totalt1601713834

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Energiforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ23 av Josef Fransson och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 6.

Reservation 24 (SD)

21. Strategier för renare luft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 25 (S, V)

22. Strategiskt arbete mot försurning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 26 (S)

23. Partikelhalten i städernas luft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 27 (S, MP, V)

24. Vindkraftens miljöpåverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ333 av Lars Gustafsson (KD),
2013/14:MJ396 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),
2013/14:MJ400 av Annelie Karlsson m.fl. (S) och
2013/14:N322 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 3.

Reservation 28 (SD)

25. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

26. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:209 till handlingarna.