Kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2023

Beslut

Nej till motioner om kollektivtrafikfrågor (TU5)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner rörande olika kollektivtrafikfrågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

De 37 motionerna handlar bland annat om en ökad andel kollektivtrafik, kollektivtrafik i hela landet, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem, färdtjänsten samt om Gotlandstrafiken.

Anledningen är bland annat genomförda eller pågående initiativ inom området som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-17, 2023-02-07

Nej till motioner om kollektivtrafikfrågor (TU5)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner som rör olika kollektivtrafikfrågor som kommit in under den allmänna motionstiden 2022.

De 37 motionerna handlar bland annat om en ökad andel kollektivtrafik, kollektivtrafik i hela landet, jämställd och jämlik kollektivtrafik, biljettsystem, färdtjänsten samt om Gotlandstrafiken.

Utskottet hänvisar i första hand till genomförda eller pågående initiativ på området och framhåller att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppfylla klimat- och transportpolitiska mål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.