Kommittéberättelse 2008

Konstitutionsutskottets bet 2007/08:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2008

Beslut

Kommittéberättelsen 2008 (KU19)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-01
Justering: 2008-04-01
Betänkande publicerat: 2008-04-02
Trycklov: 2008-04-02
bet 2007/08:KU19

Alla beredningar i utskottet

2008-04-01

Kommittéberättelsen 2008 (KU19)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-17
4

Beslut

Beslut: 2008-04-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommittéberättelsen 2008

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2007/08:103 till handlingarna.