Kommittéberättelse 2012 m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2012

Beslut

Regeringens rapport om kommittéernas arbete 2011 (KU19)

Regeringen har lämnat sin årliga skrivelse till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-04-10
Justering: 2012-04-17
Betänkande publicerat: 2012-04-18
Trycklov: 2012-04-18
bet 2011/12:KU19

Alla beredningar i utskottet

2012-04-10, 2012-03-27

Regeringens rapport om kommittéernas arbete 2011 (KU19)

Regeringen har lämnat sin årliga skrivelse till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-02
4

Beslut

Beslut: 2012-05-02
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommittéberättelse 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2011/12:103 till handlingarna.

2. Lagstiftningsprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K237, 2010/11:K318, 2010/11:K344 och 2011/12:K273.