Kommittéberättelse 2014

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 maj 2014

Beslut

Jämn könsfördelning i de flesta kommittéer under 2013 (KU36)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Konstitutionsutskottet, KU, har behandlat regeringens rapport. Utskottet noterar att könsfördelningen är jämn inom alla grupper av anställda i statliga kommittéer utom i gruppen ordförande med mera. Där är andelen kvinnor 37 procent. Även om en majoritet i den här gruppen fortfarande är män tycker utskottet att det är positivt att andelen kvinnor har ökat jämfört med förra året. Regeringen har också redovisat spännvidden i könsfördelningen för de kommittéer som har fler ledamöter, statistik som utskottet efterfrågade förra året. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-04-01
Justering: 2014-04-08
Betänkande publicerat: 2014-04-16
Trycklov: 2014-04-16
Betänkande 2013/14:KU36

Alla beredningar i utskottet

2014-04-01, 2014-03-25

Jämn könsfördelning i de flesta kommittéer under 2013 (KU36)

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Konstitutionsutskottet noterar att könsfördelningen är jämn inom alla grupper av anställda i statliga kommittéer utom i gruppen ordförande med mera. Där är andelen kvinnor 37 procent. Även om en majoritet i den här gruppen fortfarande är män tycker utskottet att det är positivt att andelen kvinnor har ökat jämfört med förra året. Regeringen har också redovisat spännvidden i könsfördelningen för de kommittéer som har fler ledamöter, statistik som utskottet efterfrågade förra året. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-29
Debatt i kammaren: 2014-05-05
4

Beslut

Beslut: 2014-05-07
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommittéberättelse 2014

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:103 till handlingarna.

1. Kommittéberättelse 2014

Utskottets förslag: