Kommittéväsendet

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 november 2004

Beslut

Kommittéväsendet (KU3)

Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag till riksdagen om det så kallade kommittéväsendet, det vill säga de utredningar som regeringen tillsätter. Styrelsen föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av Riksrevisionens granskning av kommittéväsendet. Regeringen arbetar nu med att förbättra kvaliteten i kommitéväsendet. Riksdagen förutsätter att regeringen kommer att ge riksdagen information om resultatet av det arbetet. Riksdagen sade därför nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på Riksrevisionens styrelses framställning. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 2 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-10-21
Justering: 2004-10-28
Betänkande publicerat: 2004-11-02
Trycklov: 2004-11-02
Betänkande 2004/05:KU3

Alla beredningar i utskottet

2004-10-21, 2004-10-19, 2004-10-12

Kommittéväsendet (KU3)

Riksrevisionens styrelse har lämnat förslag till riksdagen om det så kallade kommittéväsendet, det vill säga de utredningar som regeringen tillsätter. Styrelsen föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av Riksrevisionens granskning av kommittéväsendet. Regeringen arbetar nu med att förbättra kvaliteten i kommitéväsendet. Konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen kommer att ge riksdagen information om resultatet av det arbetet. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till förslaget från Riksrevisionens styrelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-10
4

Beslut

Beslut: 2004-11-10
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommittéväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2003/04:6 och motionerna 2003/04:K16 och 2004/05:K309 yrkande 7.