Kommunal demokrati och kompetens - förenklad ordning

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2005

Beslut

Motioner om kommunal demokrati och kompetens (KU18)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-03-01
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-04-01
Trycklov: 2005-03-31
Reservationer 5
Betänkande 2004/05:KU18

Alla beredningar i utskottet

2005-03-01, 2005-02-15, 2005-02-08

Motioner om kommunal demokrati och kompetens (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-04-08
4

Beslut

Beslut: 2005-04-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Motionsförslag behandlade i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)
Reservation 5 (mp)