Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur

Konstitutionsutskottets bet 2013/14:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 oktober 2013

Beslut

Kommuner ska kunna lämna bidrag till statlig sjöinfrastruktur (KU2)

Kommuner och landsting ska ha rätt att lämna bidrag till anläggandet av allmänna farleder till sjöss som staten ansvarar för.

I dagsläget kan kommuner och landsting lämna bidrag till byggande av statliga vägar och järnvägar. Riksdagen anser att det är ett logiskt steg att möjligheten till sådan medfinansiering även ska gälla allmänna farleder. Kommunernas och landstingens möjlighet till inflytande över den statliga infrastrukturen bör vara oberoende av vilken slags trafik det handlar om.

Ändringarna gäller från den 1 december 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-10-03
Justering: 2013-10-15
Betänkande publicerat: 2013-10-15
Trycklov: 2013-10-15
Reservationer 1
bet 2013/14:KU2

Alla beredningar i utskottet

2013-10-03, 2013-09-19, 2013-06-11

Kommuner ska kunna lämna bidrag till statlig sjöinfrastruktur (KU2)

Regeringen föreslår att kommuner och landsting ska ha rätt att lämna bidrag till anläggandet av allmänna farleder till sjöss som staten ansvarar för.

I dagsläget kan kommuner och landsting lämna bidrag till byggande av statliga vägar och järnvägar. Konstitutionsutskottet anser att det är ett logiskt steg att möjligheten till sådan medfinansiering även ska gälla allmänna farleder. Kommunernas och landstingens möjlighet till inflytande över den statliga infrastrukturen bör vara oberoende av vilken slags trafik det handlar om.

Ändringarna ska börja gälla den 1 december 2013. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-10-23
4

Beslut

Beslut: 2013-10-23
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 oktober 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regerinens förslag till lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:153 och avslår motionerna 2012/13:K4 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:K5.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M98108
MP02113
FP19005
C18005
SD19001
V01801
KD19000
Totalt173140135

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag