Kommunala bostadsföretag

BoUs betänkande 1998/99:BoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 1999

Beslut

Svårare sälja ut kommunala bostadsföretag (BoU11)

De nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsföretag eller deras bostäder ersätts av ett nytt tidsbegränsat sanktionssystem. Riksdagens beslut ska motverka att bostadsföretagen säljs ut eller att pengar förs över från bostadsföretagen till annan verksamhet i kommunen. Detta under tiden då den framtida utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagen utreds. Riksdagen beslutade, med anledning av motionsförslag, om förändringar i regeringens förslag: Det gäller att lagen ska träda i kraft den 19 juni 1999 i stället för den 1 juli, att lagens retroaktiva verkningar slopas samt att lagens giltighetstid förkortas med ett halvt år.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1999-06-02
Justering: 1999-06-03
Betänkande 1998/99:BoU11

Alla beredningar i utskottet

1999-06-02, 1999-05-27

Svårare sälja ut kommunala bostadsföretag (BoU11)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att de nuvarande bestämmelserna om indragning av räntestöd vid ägarförändringar och överlåtelser av kommunala bostadsföretag eller deras bostäder ersätts av ett nytt tidsbegränsat sanktionssystem. Syftet med förslaget är att motverka att bostadsföretagen säljs ut eller att pengar förs över från bostadsföretagen till annan verksamhet i kommunen. Detta under tiden då den framtida utvecklingen av de allmännyttiga bostadsföretagen utreds. Utskottet föreslår, med anledning av motionsförslag, förändringar i regeringens förslag: Det gäller att lagen ska träda i kraft den 19 juni 1999 i stället för den 1 juli, att lagens retroaktiva verkningar slopas samt att lagens giltighetstid förkortas med ett halvt år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-06-14
4

Beslut

Beslut: 1999-06-14

Protokoll med beslut