Kommunala kompetensfrågor m.m.

Konstitutionsutskottets bet 2008/09:KU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 januari 2009

Beslut

Kommuner får vara med och bidra till infrastruktur (KU5)

Riksdagen beslutade om en ny lag om kommunala befogenheter som ersätter en rad kompetensutvidgande så kallade smålagar. Lagen innebär bland annat att kommuner och landsting får ökade möjligheter att bidra till utbyggnad av statlig väg och järnväg, lämna bidrag till högskoleverksamhet och vara med och finansiera projekt inom ramen för EU:s strukturfonder och program. Lagen innebär också ett förtydligande och vissa förändringar av kommunernas möjligheter att använda kommunala lokaler till näringsverksamhet. Lagen gäller från den 1 mars.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-12-09
Justering: 2008-12-11
Betänkande publicerat: 2009-01-12
Trycklov: 2009-01-12
Reservationer 2
bet 2008/09:KU5

Alla beredningar i utskottet

2008-12-09, 2008-12-02, 2008-11-25, 2008-11-18, 2008-11-11, 2008-10-28

Kommuner får vara med och bidra till infrastruktur (KU5)

Utskottet föreslår en ny lag om kommunala befogenheter som ersätter en rad kompetensutvidgande så kallade smålagar. Lagen innebär bland annat att kommuner och landsting får ökade möjligheter att bidra till utbyggnad av statlig väg och järnväg, lämna bidrag till högskoleverksamhet och vara med och finansiera projekt inom ramen för EU:s strukturfonder och program. Lagen innebär också ett förtydligande och vissa förändringar av kommunernas möjligheter att använda kommunala lokaler till näringsverksamhet. Lagen föreslås gälla från den 1 mars.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-01-21
4

Beslut

Beslut: 2009-01-28
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 januari 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bidrag till byggande av väg och järnväg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 § och rubriken närmast före 2 kap. 1 § regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, dock med den ändringen beträffande 1 kap. 2 § att uttrycket "6 kap." ersätts av uttrycket "5 kap.", samt
b) regeringens förslag till lag om ändring i väglagen (1971:948).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:21 i denna del och avslår motionerna 2008/09:K1 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:K2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m820015
c24005
fp170011
kd19005
v01804
mp11305
Totalt143132074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Krav på affärsmässighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 1 kap. 3 § regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, dock med den ändringen att uttrycket "6 kap". ersätts av uttrycket "5 kap."
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:21 i denna del.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m820015
c24005
fp170011
kd20004
v01804
mp01405
Totalt143135071

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kommunal näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K222, 2007/08:K227, 2007/08:K306, 2007/08:K344, 2007/08:K351, 2007/08:K385, 2007/08:K389, 2008/09:K219 och 2008/09:K302 yrkandena 1 och 2.

4. Lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 3 kap. 6 § regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:21 i denna del och avslår motionerna 2007/08:K398 och 2008/09:K377.

5. Minoritetsåterremiss

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 5 kap. 36 § regeringens förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:21 i denna del och avslår motion 2007/08:K266.

6. Förtroendevaldas villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:K243.

7. Möjlighet att ta ut avgifter i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) avslår regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, såvitt avser 5 kap. och punkt 2 övergångsbestämmelserna,
b) beslutar att 6 och 7 kap. ska betecknas 5 och 6 kap. och
c) beslutar att punkterna 3-14 övergångsbestämmelserna ska
betecknas 2-13.
Därmed avslår riksdagen proposition 2008/09:21 i denna del.

8. Regeringens lagförslag i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om vissa kommunala befogenheter och
b) lag om ändring i kommunallagen (1991:900),
i den mån de inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkterna 1-2, 4--5 och 7.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:21 i denna del.

9. Budget och skatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K239 och 2008/09:K263.

10. Rättsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K259.