Kommunala kompetensfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 1998/99:KU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1999

Beslut

Motioner om kommunal näringsverksamhet (KU24)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1998 om främst kommunal näringsverksamhet. Motionerna rör omfattningen av kommunal affärsverksamhet och om formen för sådan verksamhet, möjligheterna till laglighetsprövning och sanktionssystem, den kommunala verksamhetens förhållande till upphandlings- och konkurrenslagstiftningen, tillsynsorgan samt uppgifter för ett råd för konkurrensfrågor.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-23
Justering: 1999-04-27
Betänkande 1998/99:KU24

Alla beredningar i utskottet

1999-03-23

Motioner om kommunal näringsverksamhet (KU24)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1998 om främst kommunal näringsverksamhet. Motionerna rör omfattningen av kommunal affärsverksamhet och om formen för sådan verksamhet, möjligheterna till laglighetsprövning och sanktionssystem, den kommunala verksamhetens förhållande till upphandlings- och konkurrenslagstiftningen, tillsynsorgan samt uppgifter för ett råd för konkurrensfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-05-19
4

Beslut

Beslut: 1999-05-19

Protokoll med beslut