Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets bet 2012/13:KU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2013

Beslut

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU22)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om kommunala och regionala frågor. Motionerna handlar bland annat om kommunalt partistöd, återkallelse av uppdrag i nämnder och styrelser, tjänstledighet från förtroendeuppdrag, titeln borgmästare, representation i nämnder, utskott och styrelser samt direktvalda stadsdelsnämnder. Andra motioner tar upp kommunernas plikt att följa domstolsbeslut samt konsekvenser när besluten inte följs, kommunala folkomröstningar, kommunala pensionärsråd, begreppet stad, jäv vid tillsyn enligt plan- och bygglagen, tidpunkt för tillträde för kommunala bolags styrelser, kommunindelning, kommunal samverkan och en regionaliseringsreform.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

44 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-03-19
Justering: 2013-03-21
Betänkande publicerat: 2013-04-10
Trycklov: 2013-04-09
Reservationer 1
bet 2012/13:KU22

Alla beredningar i utskottet

2013-03-19, 2013-03-07

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU22)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiderna 2011 och 2012 om kommunala och regionala frågor. Motionerna handlar bland annat om kommunalt partistöd, återkallelse av uppdrag i nämnder och styrelser, tjänstledighet från förtroendeuppdrag, titeln borgmästare, representation i nämnder, utskott och styrelser samt direktvalda stadsdelsnämnder. Andra motioner tar upp kommunernas plikt att följa domstolsbeslut samt konsekvenser när besluten inte följs, kommunala folkomröstningar, kommunala pensionärsråd, begreppet stad, jäv vid tillsyn enligt plan- och bygglagen, tidpunkt för tillträde för kommunala bolags styrelser, kommunindelning, kommunal samverkan och en regionaliseringsreform.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-04-17
4

Beslut

Beslut: 2013-04-18
16 förslagspunkter, 15 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunalt partistöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K211 av Roger Haddad (FP) och
2011/12:K222 av Johan Linander (C).

2. Återkallelse av uppdrag i nämnder och styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K234 av Olle Thorell (S),
2012/13:K249 av Marie Nordén och Maria Stenberg (båda S),
2012/13:K257 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:K267 av Lennart Axelsson (S) och
2012/13:K280 av Olle Thorell (S).

3. Tjänstledighet från förtroendeuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K249 av Hans Backman (FP),
2011/12:K330 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2012/13:K261 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
2012/13:K322 av Rickard Nordin (C).

4. Titeln borgmästare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K244 av Thomas Finnborg (M).

5. Representation i nämnder, utskott och styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K385 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M940013
MP21004
FP21003
C18005
SD01901
V16003
KD18001
Totalt28419046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Direktvalda geografiska nämnder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A393 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 28.

7. Frågan om verkställighet av beslut och om sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 7.

8. Kommunala folkomröstningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K309 av Anna Steele (FP) och
2012/13:K382 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 4.

9. Kommunal kompetens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K339 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2012/13:K241 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Johan Johansson (båda M) och
2012/13:K253 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S).

10. Kommunala pensionärsråd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:K364 av Jennie Nilsson m.fl. (S) och
2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 8.

11. Begreppet stad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:K315 av Margareta Cederfelt (M).

12. Jäv vid tillsyn enligt plan- och bygglagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K299 av Gunilla Nordgren (M).

13. Tidpunkt för tillträde för kommunala bolagsstyrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:C280 av Eva Lohman och Saila Quicklund (båda M).

14. Kommunindelning och kommunal samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K236 av Kerstin Lundgren (C),
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 14,
2012/13:K295 av Katarina Brännström (M),
2012/13:K345 av Berit Högman m.fl. (S),
2012/13:K376 av Edward Riedl (M) och
2012/13:K381 av Nina Larsson (FP).

15. Regionaliseringsreform

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K288 av Åsa Torstensson (C),
2011/12:K307 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S),
2011/12:K318 av Isak From m.fl. (S),
2011/12:K329 av Sven-Erik Österberg m.fl. (S),
2011/12:K350 av Cecilia Widegren (M),
2011/12:K356 av Ann-Kristine Johansson och Jörgen Hellman (båda S) yrkandena 1 och 2,
2012/13:K215 av Ann-Kristine Johansson (S) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:K242 av Åsa Torstensson (C).

16. Motionsförslag som behandlas i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K302 av Elisabeth Svantesson (M),
2011/12:N252 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 8,
2011/12:A343 av Pia Nilsson (S) yrkande 2,
2012/13:K218 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 5 och
2012/13:A241 av Pia Nilsson (S) yrkande 2.