Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets bet 2013/14:KU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 februari 2014

Beslut

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU12)

Riksdagen sa nej till motioner om kommunala och regionala frågor från allmänna motionstiden 2013. Motionerna handlar bland annat om oberoende kommunal revision, kommunal tolkförmedling, representation i nämnder, utskott och styrelser samt rätten att överklaga kommunala beslut. Andra motioner tar upp frågor som rör rekrytering till kommunala myndigheter, kommunindelning och kommunal samverkan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-21
Justering: 2014-01-23
Betänkande publicerat: 2014-01-28
Trycklov: 2014-01-27
Reservationer 2
bet 2013/14:KU12

Alla beredningar i utskottet

2014-01-21, 2014-01-14

Nej till motioner om kommunala och regionala frågor (KU12)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om kommunala och regionala frågor från allmänna motionstiden 2013. Motionerna handlar bland annat om oberoende kommunal revision, kommunal tolkförmedling, representation i nämnder, utskott och styrelser samt rätten att överklaga kommunala beslut. Andra motioner tar upp frågor som rör rekrytering till kommunala myndigheter, kommunindelning och kommunal samverkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-02-05
4

Beslut

Beslut: 2014-02-20
9 förslagspunkter, 7 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 februari 2014

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Oberoende kommunal revision m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K225 av Christer Akej (M),
2013/14:K236 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,
2013/14:K238 av Henrik von Sydow (M) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:K239 av Finn Bengtsson (M).

2. Representation i nämnder, utskott och styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K361 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (båda SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S942016
M970010
MP17008
FP17007
C17006
SD01901
V19000
KD17002
Totalt27821050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Rätten att överklaga kommunala beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K224 av Christer Akej (M).

4. Rekrytering till kommunala myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K393 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

5. Kommunindelning och kommunal samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K279 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C) i denna del och
2013/14:N333 av Christer Nylander (FP) yrkande 4.

6. Titeln borgmästare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K276 av Thomas Finnborg (M).

7. Kompetensutvidgande bestämmelser för kommunal tolkförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K375 av Lena Sommestad m.fl. (S).

Reservation 2 (S, MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP01708
FP17007
C17006
SD19001
V01900
KD17002
Totalt167132050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Kommunala planer om vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:K302 av Jörgen Hellman m.fl. (S).

9. Motionsförslag som behandlas i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K228 av Lars-Arne Staxäng (M),
2013/14:K232 av Cecilia Widegren (M),
2013/14:K250 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 4,
2013/14:K254 av Nina Larsson (FP),
2013/14:K311 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2013/14:K321 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2013/14:K338 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2013/14:K347 av Edward Riedl och Anette Åkesson (båda M),
2013/14:K364 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) yrkande 2,
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 44,
2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 9 och
2013/14:A314 av Pia Nilsson (S) yrkande 2.