Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2015

Beslut

Viktigt att Sverige kan bidra med fristäder åt konstnärer (KU18)

Ett fyrtiotal europeiska städer är med i nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN), som tar emot författare och konstnärer som behöver skydd. I Sverige finns för närvarande ett tiotal sådana fristäder. Konstitutionsutskottet, som förberett riksdagens beslut, betonade hur viktig yttrandefriheten är och ansåg att det är angeläget att Sverige kan bidra med fristäder åt förföljda konstnärer. När en dom som gäller en kommuns deltagande i fristadssystemet har vunnit laga kraft bör regeringen analysera om det kan behövas en översyn av regelverket, enligt riksdagens beslut.

Riksdagens ställningstagande gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om kommunala och regionala frågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner, som bland annat handlade om kommunal revision, direktvald kommunstyrelse, kommunala folkomröstningar, förtroendevaldas villkor och roll samt representation i nämnder, utskott och styrelser.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motion 2014/15:1752 med tillkännagivande till regeringen om fristäder för författare m.fl. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-07
Justering: 2015-04-14
Trycklov: 2015-04-16
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:KU18

Beredningar i utskottet

2015-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-21
Debatt i kammaren: 2015-04-22
4

Beslut

Beslut: 2015-04-22
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kommunal revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Representation i nämnder, utskott och styrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2599 av Paula Bieler (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 254 41 0 54


3. Direktvald kommunstyrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Kommunala folkomröstningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:1967 av Martin Kinnunen (SD) yrkandena 2, 3, 5 och 4.

Reservation 2 (SD)

5. Förtroendevaldas villkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Förtroendevaldas roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Titeln borgmästare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Kommunala bolagsstyrelsers tillträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Kommuners möjlighet att underlätta för företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

10. Kommuners deltagande i fristadssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i betänkandet om fristäder för författare m.fl.
Därmed bifaller riksdagen delvis motion

2014/15:1752 av Elin Lundgren m.fl. (S, MP).

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 97 0 0 16
M 70 0 0 14
SD 0 41 0 8
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
KD 13 0 0 3
Totalt 254 41 0 54


11. Lokalt brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Kommunal standard i välfärdssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Kommunindelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Regionalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Återbäring av kommunal- och landstingsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument