Kommunala och regionala frågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2018

Beslut

Kommunerna bör få tydligare roll i brottsförebyggande arbete (KU33)

Kommunernas roll i det lokala brottsförebyggande arbetet behöver bli tydligare. I dag har kommunerna ett uttryckligt ansvar för unga och stöd till brottsoffer. Däremot är det otydligt vilken roll kommunerna har överlag för att arbeta förebyggande mot brott, till exempel med livsstilskriminella eller återfallsförbrytare. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om kommunala och regionala frågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall och delvis bifall till motioner med tillkännagivande om lokalt brottsförebyggande arbete. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-22
Justering: 2018-03-28
Trycklov: 2018-04-04
Reservationer 6
Betänkande 2017/18:KU33

Alla beredningar i utskottet

2018-03-22, 2018-03-15, 2018-02-15

Kommunerna bör få tydligare roll i brottsförebyggande arbete (KU33)

Kommunernas roll i det lokala brottsförebyggande arbetet behöver bli tydligare. I dag har kommunerna ett uttryckligt ansvar för unga och stöd till brottsoffer. Däremot är det otydligt vilken roll kommunerna har överlag för att arbeta förebyggande mot brott, till exempel med livsstilskriminella eller återfallsförbrytare. Konstitutionsutskottet vill därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Förslaget om tillkännagivande kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017 om kommunala och regionala frågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-10
Debatt i kammaren: 2018-04-11
4

Beslut

Beslut: 2018-04-11
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya former av kommunala samarbeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 20.

2. Undantag från lokaliseringsprincipen för bredbandsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1413 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2017/18:2256 av Anette Åkesson m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3672 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) och

2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) yrkande 58.

Reservation 1 (KD)

3. Representation i styrelsen, nämnder och utskott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD).

Reservation 2 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 13
SD 0 35 0 8
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 1 3 0 3
Totalt 249 38 0 62


4. Byte av partitillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1096 av Peter Persson (S) och

2017/18:2089 av Markus Wiechel (SD).

Reservation 3 (SD, -)

5. Ersättare i fullmäktige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3615 av Penilla Gunther och Larry Söder (båda KD).

6. Villkoren för förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:218 av Emma Carlsson Löfdahl (L).

7. Partistöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD).

Reservation 4 (SD, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD, -)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 70 0 0 13
SD 0 36 0 7
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 13 0 0 6
KD 13 0 0 3
- 0 4 0 3
Totalt 248 40 0 61


8. Fullmäktigesammanträden på måndagar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1632 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD).

9. Medborgerlig förslagsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:445 av Robert Hannah (L) yrkandena 1.2 och 2 samt

2017/18:495 av Robert Hannah (L) yrkandena 1.2 och 2.

10. Kommunala budgetar i ett beslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2389 av Rasmus Ling (MP).

11. Möjlighet för skolor att spara överskjutande medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2432 av Stefan Jakobsson (SD).

12. Revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1291 av Niklas Wykman (M),

2017/18:1712 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:2798 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-3 och

2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) yrkande 1.

Reservation 5 (SD, -)

13. Kommunindelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:422 av Christina Örnebjär och Emma Carlsson Löfdahl (båda L) yrkande 1 och

2017/18:463 av Lars-Arne Staxäng (M).

14. Regionalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2345 av Boriana Åberg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3391 av Runar Filper (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkandena 24 och 25.

Reservation 6 (C)

15. En likvärdig välfärd i hela landet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:133 av Said Abdu (L) och

2017/18:422 av Christina Örnebjär och Emma Carlsson Löfdahl (båda L) yrkande 2.

16. Kommunala bidrag till trossamfund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2042 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD) yrkande 1.

17. Lokalt brottsförebyggande arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kommunernas roll i det brottsförebyggande arbetet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:3576 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20 och

bifaller delvis motionerna

2016/17:2659 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 6 och

2017/18:3125 av Beatrice Ask m.fl. (M, KD).

18. Pensionärsråd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:243 av Solveig Zander (C) och

2017/18:2229 av Åsa Lindestam (S) yrkande 2.