Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 2020

Beslut

Nej till motioner om kompetensförsörjning och prioriteringar inom sjukvården (SoU12)

Riksdagen sa nej till runt 260 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019, bland annat eftersom arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tog upp. Motionerna handlade bland annat om kompetensförsörjning, personalfrågor, behörighet och prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-05-07

Nej till motioner om kompetensförsörjning och prioriteringar inom sjukvården (SoU12)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till runt 260 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019, bland annat eftersom arbete redan pågår i många av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om kompetensförsörjning, personalfrågor, behörighet och prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.