Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming

Trafikutskottets bet 2012/13:TU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 januari 2013

Beslut

Komplettering till EU:s roamingregler (TU5)

Riksdagen sa ja till lagändringar som kompletterar EU:s nya förordning om roaming i allmänna mobilnät inom EU. Roaming innebär att den som befinner sig utanför sin mobiloperatörs nät kan använda sin telefon i ett annat nät. Lagändringarna är av teknisk karaktär och innebär att lagen hänvisar till den nya förordningen istället för den gamla.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-12-04
Justering: 2013-01-22
Betänkande publicerat: 2013-01-22
Trycklov: 2013-01-22
bet 2012/13:TU5

Alla beredningar i utskottet

2012-12-04

Komplettering till EU:s roamingregler (TU5)

Regeringen föreslår lagändringar som kompletterar EU:s nya förordning om roaming i allmänna mobilnät inom EU. Roaming innebär att den som befinner sig utanför sin mobiloperatörs nät kan använda sin telefon i ett annat nät. Lagändringarna är av teknisk karaktär och innebär att lagen hänvisar till den nya förordningen istället för den gamla.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2013. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-01-30
4

Beslut

Beslut: 2013-01-30
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:37.