Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2018

Beslut

Svenska regler om gasanordningar anpassas till EU-regler (FöU16)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag som ska anpassa svenska regler till EU-regler om gasanordningar. EU-reglerna innehåller bland annat de krav som ställs för att anordningar för förbränning av gasformade bränslen ska få säljas på marknaden.

Den nya lagen börjar gälla den 1 augusti 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-24
Justering: 2018-05-31
Trycklov: 2018-05-31
Betänkande 2017/18:FöU16

Alla beredningar i utskottet

2018-05-24, 2018-05-17

Svenska regler om gasanordningar anpassas till EU-regler (FöU16)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag som ska anpassa svenska regler till EU-regler om gasanordningar. EU-reglerna innehåller bland annat de krav som ställs för att anordningar för förbränning av gasformade bränslen ska få säljas på marknaden.

Den nya lagen ska börja gälla den 1 augusti 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-08
Debatt i kammaren: 2018-06-11
4

Beslut

Beslut: 2018-06-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:178.