Kompletteringspropositionen 1993/94:150 Slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m.

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-05-11
Justering: 1994-05-24
Betänkande 1993/94:JuU33

Alla beredningar i utskottet

1994-05-11

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-07
4

Beslut

Beslut: 1994-06-08