Kompletteringspropositionen (bilagorna 9 och 14)

JoUs betänkande 1993/94:JoU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-05-19
Justering: 1994-05-26
Betänkande 1993/94:JoU32

Alla beredningar i utskottet

1994-05-19, 1994-05-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-06-03
4

Beslut

Beslut: 1994-06-03