Kompletteringspropositionen inom trafikutskottets område

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU39

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-05-13
Justering: 1993-05-27
Betänkande 1992/93:TU39

Alla beredningar i utskottet

1993-05-13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-08
4

Beslut

Beslut: 1993-06-08

Protokoll med beslut