Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden

Näringsutskottets bet 2009/10:NU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Offentlig sektor förbjuds att bedriva kommersiell säljverksamhet (NU8)

Offentlig sektor ska förbjudas att bedriva verksamhet av kommersiell karaktär som snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Utskottet menar att det är ett grundläggande problem att offentliga aktörer i dag bedriver säljverksamhet som konkurrerar med näringslivet. Den 1 januari 2010 kan därför Konkurrensverket ta initiativ till att pröva fall i Stockholms tingsrätt. Om rätten anser att konkurrenssituationen är snedvriden kan stat, kommun eller landsting förbjudas att fortsätta med den aktuella verksamheten.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-20
Justering: 2009-11-12
Betänkande publicerat: 2009-11-17
Trycklov: 2009-11-17
Reservationer 1
bet 2009/10:NU8

Offentlig sektor förbjuds att bedriva kommersiell säljverksamhet (NU8)

Näringsutskottet föreslår att offentlig sektor ska förbjudas att bedriva verksamhet av kommersiell karaktär som snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Utskottet menar att det är ett grundläggande problem att offentliga aktörer i dag bedriver säljverksamhet som konkurrerar med näringslivet.

Den 1 januari 2010 kan därför Konkurrensverket, enligt förslaget, ta initiativ till att pröva fall i Stockholms tingsrätt. Om rätten anser att konkurrenssituationen är snedvriden kan stat, kommun eller landsting förbjudas att fortsätta med den aktuella verksamheten. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-25
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 25 november 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett system för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:231 punkt 1 och avslår motionerna 2008/09:N217, 2008/09:N287, 2008/09:N412, 2009/10:N2 yrkandena 1 i denna del och 2 samt 2009/10:N347.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m820015
c22007
fp23005
kd20004
v01804
mp01405
Totalt147141061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Följdändringar med anledning av en upphävd lag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:231 punkt 2 och avslår motion 2009/10:N2 yrkande 1 i denna del.