Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter

Utbildningsutskottets bet 2009/10:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2010

Beslut

Studieavgifter för utländska studenter (UbU15)

Riksdagen har beslutat om ändringar i högskolelagen. För det första ska det tydligt stå i lagen att högskoleutbildningen är avgiftsfri för svenska medborgare. För det andra ska det införas en studieavgift för utländska studenter. De som kommer från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska betala för att studera i Sverige. Studenter från Schweiz undantagna, för dem ska det vara gratis även i framtiden. Nivån på studieavgiften ska sättas av högskolorna och universiteten. Grundprincipen är att den ska täcka alla kostnader. Avgiften ska för första gången tas ut höstterminen 2011. Samtidigt ska det införas stipendieprogram som ska locka studenter från länder utanför EES och Schweiz till Sverige. Ändringarna i högskolelagen ska börja gälla den 1 juli 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-03-18
Justering: 2010-04-08
Betänkande publicerat: 2010-04-12
Trycklov: 2010-04-12
Reservationer 3
bet 2009/10:UbU15

Studieavgifter för utländska studenter (UbU15)

Regeringen vill göra ändringar i högskolelagen.

För det första ska det tydligt stå i lagen att högskoleutbildningen är avgiftsfri för svenska medborgare.

För det andra ska det införas en studieavgift för utländska studenter. De som kommer från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska betala för att studera i Sverige. Studenter från Schweiz undantagna, för dem ska det vara gratis även i framtiden.

Nivån på studieavgiften ska sättas av högskolorna och universiteten. Grundprincipen är att den ska täcka alla kostnader. Avgiften ska för första gången tas ut höstterminen 2011.

Samtidigt ska det införas stipendieprogram som ska locka studenter från länder utanför EES och Schweiz till Sverige.

Ändringarna i högskolelagen ska börja gälla den 1 juli 2010.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-21
4

Beslut

Beslut: 2010-04-21
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 april 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:65 och avslår motionerna 2009/10:Ub4, 2009/10:Ub5 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Ub349 yrkande 13.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1061023
m840012
c22007
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
-0001
Totalt25232065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Avgiftsfrihet i allmän högre utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ub5 yrkande 3.

Reservation 2 (mp)

3. Nya stipendieprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf207 yrkande 1 och 2009/10:Ub5 yrkande 4.

Reservation 3 (mp)