Konsumentfrågor

Civilutskottets bet 2010/11:CU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 mars 2011

Beslut

Nej till motioner om konsumentfrågor (CU14)

Riksdagen sa nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om obeställd reklam, telefonförsäljning, fakturaskojeri, vidareförsäljning av evenemangsbiljetter, konsumentskydd vid köp av flygresor, reklam riktad till barn, miljömärkning av varor och könsdiskriminerande reklam.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-01-20
Justering: 2011-03-03
Betänkande publicerat: 2011-03-09
Trycklov: 2011-03-09
Reservationer 5
bet 2010/11:CU14

Nej till motioner om konsumentfrågor (CU14)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2010 om konsumentfrågor. Motionerna handlar bland annat om obeställd reklam, telefonförsäljning, fakturaskojeri, vidareförsäljning av

evenemangsbiljetter, konsumentskydd vid köp av flygresor, reklam

riktad till barn, miljömärkning av varor och könsdiskriminerande

reklam.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-03-17
4

Beslut

Beslut: 2011-03-30
12 förslagspunkter, 10 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 30 mars 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Obeställd reklam och telefonförsäljning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C232, 2010/11:C261, 2010/11:C272, 2010/11:C296, 2010/11:C313 yrkande 1 och 2010/11:C371 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, SD)
Reservation 2 (MP, V)

2. Fakturaskojeri

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C335 och 2010/11:C370.

3. Ångerrätt vid gatuförsäljning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C292.

4. Obeställda produkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C268.

5. Avtal om abonnemang på mobiltelefoni

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C242.

6. Förbud mot faktureringsavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C367.

7. Avtalsvillkor mellan näringsidkare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C313 yrkande 2.

8. Vidareförsäljning av evenemangsbiljetter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C359.

9. Konsumentskydd vid köp av flygresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C240 och 2010/11:C243.

10. Reklam riktad till barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C346 och 2010/11:C371 yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02005
FP20004
C20003
SD20000
V01801
KD15004
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:C371 yrkandena 5 och 6.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S209515
M970010
MP02005
FP20004
C20003
SD20000
V01801
KD15004
Totalt174389542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Miljömärkning av varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C253 och 2010/11:MJ327.